Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft ingestemd met de meerjarenbegroting 2019-2022, de eerste begroting van deze bestuursperiode. De meerjarenbegroting is voor alle jaren financieel sluitend, waarbij ru...
Lees meer over 'Ambitieuze meerjarenbegroting 2019-2022 voor Steenwijkerland'

(Accordion ingeklapt)

Op 9 oktober 2018 heeft Oene Akkerman van Buitengewoon Leefbaar (BGL) zijn functie als wethouder neergelegd. Persoonlijke overwegingen lagen aan zijn besluit ten grondslag. BGL heeft laten weten...
Lees meer over 'Tijdelijke verdeling portefeuilles wethouders'

(Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 20 oktober 2018 organiseert het gemeentearchief de Dag van de Geschiedenis. Het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis is dit jaar 'opstand'. In Blokzijl zullen ron...
Lees meer over 'Kom ook naar de Dag van de Geschiedenis in Blokzijl!'

(Accordion ingeklapt)

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. De cursus is bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties in Steenwijkerland. Sportverenigingen, culturele inste...
Lees meer over 'Nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd'

(Accordion ingeklapt)

In de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp van het...
Lees meer over 'Inloopspreekuren over voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan'