Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Foto van links naar rechts: gemeentesecretaris Judith de Groot, wethouder Oene Akkerman, wethouder Trijn Jongman-Smit, wethouder Bram Harmsma, burgemeester Rob Bats en wethouder Marcel Scheringa

 

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. De gemeentesecretaris/algemeen directeur staat het college ambtelijk bij.