Nieuws

 • Steenwijkerlands Sportakkoord in de maak 21 september 2018

  Waar richten we ons de komende jaren op als het om sport en bewegen gaat? En, wat is er nodig om daar concreet invulling aan te geven? De antwoorden op die vragen staan straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord dat in de maak is. Wethouder Bram Harmsma: ‘Dat doen we in coproductie met iedereen die de sport een warm hart toedraagt en/of er vanuit zijn of haar professie mee te maken heeft. Van de actieve sportbeoefenaar tot de liefhebber die er graag naar kijkt. Van sportverenigingen en sportaanbieders tot scholen en plaatselijk belangen en wijkorganisaties. Iedereen kan meedenken en meepraten. In oktober organiseren we vier bijeenkomsten om het er met elkaar over te hebben.’

 • Kenniskaravaan Steenwijkerland start op 9 oktober met 3 workshops 19 september 2018

  Op dinsdagavond 9 oktober 2018 start de Kenniskaravaan in Steenwijkerland. Vrijwilligers van een club, vereniging, stichting of bewonersinitiatief in heel Steenwijkerland kunnen dan deelnemen aan één van de drie workshops. De workshops worden gegeven door ondernemers en bedrijven uit Steenwijkerland, daartoe uitgedaagd door de Steenwijkerlandse Uitdaging. De Kenniskaravaan is ontstaan uit een samenwerking tussen de Uitdaging, Sociaal Werk de Kop en gemeente Steenwijkerland. De start is op dinsdag 9 oktober in MFC De Burght in Vollenhove, aanvang 19.15 uur.

 • Subsidie Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland 19 september 2018

  Sinds eind juni 2018 is een nieuwe subsidieregeling van kracht met als doel asbestverwijdering te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels zijn de eerste subsidieaanvragen ingediend en is aan één bedrijf subsidie verleend.

 • Workshop Energieneutraal Verbouwen 10 oktober 2018 19 september 2018

  Workshop Energieneutraal verbouwen voor huiseigenaren
  10 oktober 2018 van 19.30 - 21.30 uur
  Rabo Theater De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk

 • Subsidiemogelijkheden voor gezonde plannen 12 september 2018

  Steenwijkerland doet mee aan Gezond in de Stad (GIDS). En dat is goed nieuws voor mensen die een gezonde activiteit willen organiseren. Zij kunnen namelijk een financieel steuntje in de rug krijgen om de plannen uit te voeren. Voor dit jaar is nog geld beschikbaar.

 • Maatregelen tegen overlast rietbranden blijven van kracht 11 september 2018

  Door het verbranden van riet- en maaiafval in de Weerribben ontstaat er rook- en geuroverlast voor de omwonenden. Onlangs besloten de gemeente de gemeente Steenwijkerland, Veiligheidsregio IJsselland, Politie en Staatsbosbeheer tot het instellen van maatregelen om deze overlast tot een minimum te beperken. In eerste instantie golden de maatregelen tot 10 september, maar na evaluatie gelden ze nu tot en met 31 oktober 2018.

 • Regenval kan tijdelijk leiden tot gladde weg 08 augustus 2018
 • Fietspad tussen Willemsoord en De Blesse tijdelijk afgesloten 10 augustus 2018