Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u aanslagen van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Als u deze aanslagen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.

Let op:
Bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Een overzicht van de bijlagen vindt u op deze pagina onder 'bijlagen'. Houd deze gegevens bij de hand als u uw aanvraag indient. 

Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • Roerende-ruimtebelastingen
 • Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (waterschap)
 • Ingezetenenheffing (waterschap)

Als u een eigen bedrijf heeft of zelfstandige bent, kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Online aanvragen

U kunt online kwijtschelding aanvragen.

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt het geld dat u voor deze 3 maanden betaald heeft, niet terugbetaald. Ook niet als u kwijtschelding krijgt.

Bijlagen

Wij vragen veel gegevens van u. Dat is nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij toetsen aan de hand van wettelijke regels of u recht heeft op kwijtschelding. Om uw gegevens te onderbouwen, vragen wij naar bijlagen. Het is handig deze bijlagen al bij de hand te hebben, voordat u begint met het invullen van het formulier. Het kan zijn dat niet alle vermelde bijlagen voor u van toepassing zijn. U kunt deze bijlagen dan uiteraard gewoon overslaan.

Hieronder vindt u het overzicht met alle mogelijke bijlagen.

Gegevens van de Belastingdienst

 • Kopie van beschikkingen van:
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Toeslag kindgebonden budget
  • Heffingskorting
 • Kopie van voorlopige teruggaaf
 • Bewijs van betalingsregelingen met Belastingdienst
 • Bewijs van studeren van inwonende kinderen ouder dan 21 jaar (bijvoorbeeld inschrijfbewijs DUO)

Bezittingen en/of schulden

 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Deel 1 en 2 kentekenbewijs van auto en/ of motor, of kopie voor- en achterkant kentekenkaart
 • Verklaring noodzaak van auto en/ of motor
 • Eigendomsbewijzen van bezittingen
 • Laatste huurspecificatie
 • Hypotheek - de laatste jaaropgave en bankafschrift met afschrijving hypotheekbedrag

Inkomsten en uitgaven

 • Bewijzen van inkomsten van de laatste 3 maanden (bv salarisstroken of UWV uitkeringsspecificaties)
 • Alimentatie - bewijs met vermeld bedrag alimentatie en bankafschrift met betaalde of ontvangen alimentatie
 • Kopie polisblad zorgverzekering met vermelding premie

Uitstel betaling

U krijgt uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingaanslagen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd, tot het moment dat er een beslissing is genomen. Wij beoordelen uw kwijtscheldingsaanvraag binnen 8 weken. Lukt dit niet, dan laten wij u dit weten.

Automatische kwijtschelding

Als uw kwijtscheldingsaanvraag wordt goedgekeurd, hoeft u volgend jaar niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Het Inlichtingenbureau controleert jaarlijks uw gegevens en toetst deze aan de regelgeving op het gebied van kwijtscheldingen. U krijgt van de gemeente een brief waarin staat of u kwijtschelding krijgt.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om kwijtschelding aan te vragen.

Afspraak maken

Schriftelijk aanvragen

U kunt kwijtschelding schriftelijk aanvragen (pdf, 337 kB). Lees ook de toelichting van het kwijtscheldingsformulier (pdf, 214 kB).

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt het geld dat u voor deze 3 maanden betaald heeft, niet terugbetaald. Ook niet als u kwijtschelding krijgt.

Vragen

Voor meer informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de gemeente.