Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om deel te nemen aan culturele activiteiten zoals muziekles, toneelspel of breakdance.

Voor wie

Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Meer kinderen uit een gezin kunnen deelnemen aan het Jeugdcultuurfonds.

Spelregels

  1. Er is voor cultuur € 425,- beschikbaar per kind per seizoen.
  2. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt naar de organisatie/vereniging.
  3. Intermediairs die aangemeld zijn bij het Jeugdcultuurfonds kunnen een aanvraag indienen (ouders, kinderen en cultuurorganisaties niet). Intermediairs zijn bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, buurtwerkers, combinatie-functionarissen of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind.

Bijdrage aanvragen

U kunt een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds aanvragen bij Sandra Lampe van het Beweegteam via het e-mailadres sandra.lampe@steenwijkerland.nl. Zij is een intermediair in Steenwijkerland.

Bekijk voor meer informatie de voorwaarden van het Jeugdcultuurfonds in Steenwijkerland (pdf, 373 KB) of de website www.jeugdcultuurfonds.nl.