Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Voor wie

Het Jeugdsportfonds is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Meer kinderen uit een gezin kunnen deelnemen aan het Jeugdsportfonds.

Spelregels

  1. Het maximale bedrag voor contributie of sportattributen is € 225,- per kind per seizoen.
  2. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging en/of aan de sportzaak.
  3. Intermediairs die aangemeld zijn bij het Jeugdsportfonds kunnen een aanvraag indienen (ouders, kinderen en sportclubs/verenigingen niet). Intermediairs zijn personen die op een professionele wijze betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en begeleiding van kinderen. Bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, leerkrachten, intern begeleiders in het basisonderwijs, decanen in het voorgezet onderwijs, maatschappelijk werkers, medewerkers enz.

Bijdrage aanvragen

U kunt een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aanvragen bij Sandra Lampe van het Beweegteam via het e-mailadres sandra.lampe@steenwijkerland.nl. Zij is een intermediair in Steenwijkerland.

Bekijk voor meer informatie de voorwaarden van het Jeugdsportfonds in Steenwijkerland (pdf, 374 KB) of de website www.jeugdsportfonds.nl.