Leefomgeving

 • Informatie over voorgenomen gaswinning Eesveen

  17 oktober 2018

  Het college van B&W van Steenwijkerland heeft, samen met de gemeente Westerveld, een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend om te voorkomen dat er binnenkort meer gas kan worden gewonnen bij Eesveen. Op woensdag 12 september 2018 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de gaswinning Eesveen en omgeving en daarbij het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

 • G1000 Steenwijkerland

  'Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?' Hier hebben 63 inwoners van Steenwijkerland op 7 april 2018 een Burgerbesluit over genomen. Dertien van de 21 voorstellen op deze dag zijn aangenomen. Burgemeester Rob Bats legt de voorstellen binnenkort voor aan de gemeenteraad.

 • Afval

  Op deze pagina hebben we allerlei informatie over afvalinzameling, huishoudelijk afval en zwerfafval op een rij gezet.

 • Honden en hondenpoep

  Steenwijkerland is een prachtige gemeente met veel trotse hondenbezitters. Maar hondenpoep vindt niemand leuk. Vieze schoenen, vieze hondenpoten en een onsmakelijk gezicht tijdens de dagelijkse wandeling. Op deze pagina vindt u een overzicht van de spelregels voor hondenbezitters en een overzicht van de hondenlosloopterreinen.

 • Meldingen over openbare ruimte

  De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Meldpunt Overijssel.

 • Plaagdieren en ongedierte

  Hier leest u hoe wij omgaan met plaagdieren zoals de roek en de eikenprocessierups. Ook vindt u hier informatie over ongedierte en bijvoorbeeld marterachtigen en muskusratten.

 • Toezicht en handhaving

  De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en Handhaving. Door medewerkers van de gemeente wordt regelmatig in de gemeente gecontroleerd of iemand zijn verantwoording neemt en op de juiste manier de gestelde regels naleeft.

 • Veiligheid

  De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer, het Openbaar Ministerie en vele andere partners aan veiligheid. Maar de belangrijkste schakel als het om veiligheid gaat dat bent u! Lees wat u zélf kunt doen voor een veiliger Steenwijkerland.

 • Oud en nieuw

  Lees wat de regels zijn voor vuurwerk, carbidschieten, oudejaarshuisjes en wensballonnen.

 • Verkeer en vervoer

  Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Water en riolering

  Niet alleen boven de grond is de gemeente actief met het onderhoud van bruggen en sloten, onder de grond liggen honderden kilometers riolering die ook goed onderhouden moeten worden. Op deze pagina vindt u informatie over water en het riool in onze gemeente.

 • Wegen, groen en spelen

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen, wegen en speelplekken.

 • Werk in uitvoering

  Op deze pagina hebben we alle werkzaamheden in de openbare ruimte voor u op een rijtje gezet. Of het nu gaat om wegwerkzaamheden of projecten in uitvoering zoals rioolvervanging of de herinrichting van een gebied. U vindt ze onder de bijbehorende rubrieken. Op deze manier houden we u op de hoogte van nieuws en achtergronden.

 • Laden en lossen loswal Kerkweg Giethoorn

  Wilt u mechanisch laden en lossen aan/op de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn? Dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Er is een maximum gesteld aan het aantal laad- en losactiviteiten. De gemeente is daarom verplicht om deze activiteiten te registreren. Als het maximum is bereikt, mag er niet meer worden geladen en gelost aan de loswal Kerkweg in Giethoorn.