Eikenprocessierups

Het is voorjaar. Dat betekent dat bomen en planten weer tot bloei komen. In deze periode laat ook de eikenprocessierups zich weer zien.

afbeelding eikenprocessierups

Onlangs is de eikenprocessierups weer gesignaleerd op meerdere plaatsen binnen onze gemeente. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups. De gemeente is daarom gestart met de bestrijding. De komende maanden blijft Steenwijkerland in de hele gemeente actief controleren op aanwezigheid van de rups en het bestrijden daarvan.

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes vermijden. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige grijskleurige nesten op de stammen, stamvoet of dikkere takken: dichte spinsels van de vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.

Aanpak gemeente

De aanpak van de gemeente richt zich in eerste instantie op het tegengaan van overlast. Bomen waarin de rups is aangetroffen worden voorzien van een rood-wit EPR lint. Dit is om bewoners en passanten te attenderen op de aanwezigheid van de rups. Vervolgens worden de rupsen verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiermee wordt het acute risico voor gezondheidsklachten en overlast beperkt. Door het beperkt aantal gespecialieerde bedrijven die de bestrijding uit kunnen voeren, kan het verwijderen van de rups iets langer duren dan voorgaande jaren.

Melding van eikenprocessierups

Inwoners die menen de processierups te hebben gesignaleerd, worden gevraagd dit door te geven aan de gemeente via tel.14 0521 of via het meldingsformulier openbare ruimte.

Meer informatie

Meer informatie over de eigenschappen van de rups en de mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van de GGD IJsselland.

Zie ook