Ongedierte en dode dieren

Ongedierte op openbaar terrein

Heeft u last van ongedierte in uw omgeving en is dit op openbaar terrein? Zoals muizen, mieren, ratten en wespen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente zal dan een onderzoek in laten stellen en zo nodig tot bestrijding overgaan.

Ongedierte op eigen terrein

Als u op eigen terrein ongedierte signaleert, bent u voor de bestrijding hiervan zelf verantwoordelijk. Wij adviseren in dit geval een erkend ongediertebestrijdingsbedrijf in te schakelen.

Kadavers

Kadavers van ongedierte en andere dieren kunnen bij de gemeentewerf worden afgegeven. Het adres van de gemeentewerf is: Oevers 5 in Steenwijk (industrieterrein Groot Verlaat). Dode dieren mogen niet in de groene of grijze container.

Dode vissen en muskusratten

Meldingen van dode vissen in het water kunt u doorgeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088 - 233 12 00. Heeft u een muskus- of beverrat gesignaleerd? Geef dit dan door aan de bestrijders van het waterschap via telefoonnummer 088 - 233 12 00.

Meer informatie

Voor meer informatie over ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met het betreffende particuliere bedrijf. Het Klantcontactcentrum van de gemeente kan u informeren tot welke bedrijven u zich kunt wenden, telefoonnummer 14 0521.