Veiligheidsbeleid

Veilig opgroeien, veilig wonen, veilig verkeer, veilig uitgaan. Deze onderwerpen staan centraal in het veiligheidsbeleid van de gemeente Steenwijkerland. Het veiligheidsbeleid is beschreven in het integrale veiligheidsplan en externe veiligheidsbeleid.

 • Integraal veiligheidsplan 2015 - 2018 gemeente Steenwijkerland

  pdf, 1MB

  De kadernota Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018 geeft een beeld van de veiligheid in de gemeente Steenwijkerland. In het veiligheidsplan leest u welke veiligheidsproblemen de komende tijd prioriteit krijgen en hoe we deze problemen aanpakken.

 • Extern veiligheidsbeleid gemeente Steenwijkerland 2015 - 2018

  pdf, 441kB

  In het externe veiligheidsbeleid leest u welke maatschappelijk risico's er zijn en wat we hieraan doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zware ongevallen tijdens de productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk of LPG).

 • Crisisplan IJsselland 2015-2018 (pdf, 1,8 MB)

  In het Crisisplan van Veiligheidsregio IJsselland staat omschreven in welke organisatiestructuur we werken bij grote incidenten, rampen en crises. Bron: Veiligheidsregio IJsselland

 • Risicokaart

  De risicokaart bevat informatie over de risicobronnen in uw omgeving.