Verkeersveiligheid

Op deze pagina leest u wat we doen voor de verkeersveiligheid op scholen en in uw buurt.

  • Verkeersveiligheid op scholen

    Kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer is belangrijk. Zo leren ze hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen. Hier vindt u informatie over de verkeerseducatieprojecten op de basisscholen.

  • Verkeersveiligheid in de buurt

    Een onderdeel van prettig wonen in de buurt is hoe bewoners de verkeersveiligheid in de buurt ervaren. Op deze pagina vindt u informatie over verkeersveiligheid in de buurt.