Verkeersveiligheid op scholen

Kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer is belangrijk. Zo leren ze hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen. Hier vindt u informatie over de verkeerseducatieprojecten op de basisscholen.

Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. Maar verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen of door een ouderavond over verkeer, kunnen zij sámen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen de lijn die in de klas is ingezet, doortrekken naar het leven buiten de school.

Verkeersouders zijn ouders die als vrijwilliger de leerkrachten ondersteunen en andere ouders enthousiast maken om onveilige verkeerssituaties rond de school aan te pakken. Verkeersouders slaan een brug tussen school en ouders en stimuleren dat ouders betrokken worden bij de inhoud van het verkeersonderwijs.

Op een aantal scholen in de gemeente Steenwijkerland zijn verkeersbrigadiers actief die kinderen helpen met oversteken. Dit zijn vrijwilligers, ouders en leerlingen van groep 7/8. Zij krijgen een (wettelijk verplichtte) opleiding van de politie en worden door de gemeente aangesteld.

Meer informatie over verkeerseducatieprojecten, verkeersouders en verkeersbrigadiers vindt u op de website van VVN Steenwijkerland en de website van VVN.

In Steenwijkerland worden diverse verkeerseducatieprojecten voor scholen georganiseerd. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw basisschool.