Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

 1. Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?
 2. Wanneer worden de bermen gemaaid?
 3. Wanneer worden de hagen gesnoeid?
 4. Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?
 5. Er groeien struiken over de weg of over het trottoir. Wat kan ik doen?
 6. Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?
 7. Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?
 8. Waar en wanneer worden bladkorven geplaatst?

 

 1. Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?

  Het gazon in de gemeente Steenwijkerland wordt op beeldkwaliteit "basis” onderhouden; dit betekent dat het gras niet hoger dan 7 cm mag zijn. Bij obstakels (bomen, verkeersborden, bankjes) mag het gras niet hoger zijn dan 17 cm. Als het gras in de gazons niet aan deze eisen voldoet, meldt u dit dan via het meldingsformulier openbare ruimte.

  terug naar boven

 2. Wanneer worden de bermen gemaaid?

  De bermen worden twee keer per jaar gemaaid; de eerste maaironde vindt plaats in juni, de tweede ronde start eind augustus.

  terug naar boven

 3. Wanneer worden de hagen gesnoeid?

  Hagen in gemeentelijk beheer worden op beeldkwaliteit "basis" onderhouden. In de beeldkwaliteitscatalogus (pagina 20) is met afbeeldingen weergegeven hoe dat eruit ziet. Voldoet een haag niet aan het beeld dan kunt u een melding doen via het meldingsformulier openbare ruimte.

  terug naar boven

 4. Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?

  Dit kunt u doorgeven via het meldingsformulier openbare ruimte. Wij komen kijken en nemen, indien noodzakelijk, maatregelen.

  terug naar boven

 5. Er groeien struiken over de weg of over het trottoir. Wat kan ik doen?

  Als de struiken hinderlijk over de weg of rottoir groeien dan kunt u dit doorgeven via het meldingsformulier openbare ruimte. Wij komen kijken en nemen, indien noodzakelijk, maatregelen.

  terug naar boven

 6. Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

  Als gemeente zijn we eigenaar van de bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat de gemeente deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is.

  Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Op basis van deze controle stellen we het snoeiprogramma voor de bomen op. Bomen waarbij gebreken zijn aangetroffen, merken we aan als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks. De inspecties doen we zelf, het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers.

  Op de pagina boombeheer leest u actuele informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zoals het inspecteren en snoeien van bomen.

  terug naar boven

 7. Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?

  De gemeente Steenwijkerland kapt geen bomen vanwege bladval, vruchtval of schaduwwerking.

  terug naar boven

 8. Waar en wanneer worden bladkorven geplaatst?

  Uitgangspunt bij het plaatsen van bladkorven is dat er in de omgeving grote (gemeentelijke) bomen staan die veel (blad)overlast veroorzaken. Vanaf half oktober vegen we op diverse plekken al extra blad. Eind oktober plaatsen we 50 bladkorven, verdeeld over de gemeente. U vindt hier een overzicht van alle locaties van de bladkorven in 2018 (pdf, 157kb). Vanaf eind november zetten we een extra veegauto en bladblazers in, waarmee de straten van blad worden ontdaan.

  Voor het gebruik van een bladkorf zijn een aantal spelregels opgesteld

  - Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander (groen)afval.
  - Bij diefstal, misbruik of vandalisme wordt de bladkorf niet terug geplaatst.
  - Is de korf vol, dan kunt u dit via telefoonnummer 14 0521 doorgeven, de korf wordt dan zo spoedig mogelijk geleegd.
  - Alle beschikbare korven worden volgens het overzicht geplaatst; verzoeken om extra plaatsingen kunnen niet worden gehonoreerd.

  Andere mogelijkheden voor het afvoeren van blad

  - U kunt bladafval 1 x in de 2 weken gratis aanbieden in uw groene container (zie ledigingschema op afvalkalender ROVA
  - De gemeente biedt alle inwoners van gemeente Steenwijkerland de mogelijkheid om 2 x per jaar gratis grof tuinafval aan te leveren bij het Afvalbrengstation van ROVA op het bedrijventerrein Groot Verlaat, adres Karenbrug 3 in Steenwijk. Dit kan in 2018 op 2 en 3 november.
  - U kunt het blad verzamelen door het op één grote bult in uw tuin te composteren. De bladeren vormen in de winterperiode een welkom onderkomen voor kleine overwinteraars, zoals egels. In het voorjaar kunt u het als compost en/of grondverbeteraar verwerken.
  - In gebieden waar geen bladkorf is geplaatst, is het mogelijk het blad te verzamelen op een grote bult. Let op dat u geen bladafval tegen of dicht op bomen, lichtmasten of verkeerspalen stort, in verband met de bereikbaarheid van onze vrachtwagen met grijpkraan. Grote bulten kunt u via telefoonnummer 14 0521 doorgeven, kleine hoeveelheden die in de groene container passen worden niet opgehaald.

  terug naar boven