Steenwijk

  • Herinrichting Torenlanden

  • Plan voor het centrum van Steenwijk

    Hoe zorgen we ervoor, dat het centrum van Steenwijk nóg aantrekkelijker wordt? Met die vraag zijn winkeliers en bewoners van de binnenstad samen met de gemeente aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk plan: de visie op de binnenstad. Hierin staan uitgangspunten die straks in heel concrete acties voor de korte en langere termijn kunnen worden uitgewerkt.