Nieuwsarchief

 • Werkgroepen aan de slag met plannen voor binnenstad Steenwijk

  17 maart 2017

  Nu de visie op de binnenstad van Steenwijk is vastgesteld en de gemeenteraad de benodigde financiële middelen beschikbaar heeft gesteld, kan vaart gezet worden achter de uitvoering van de plannen. Tijdens een kick-off met alle partijen – bewoners en ondernemers van de binnenstad en de gemeente – zijn daarover concrete afspraken gemaakt. Wethouder Wim Brus: ‘Dit jaar ligt de focus bijvoorbeeld op het herinrichten van de Markt en staat stedelijke kavelruil hoog op de agenda. Concrete acties die we met elkaar oppakken. Daar gaan we voor.’

 • Werk aan straatwerk in binnenstad Steenwijk bijna afgerond

  09 maart 2017

  De werkzaamheden om de steentjes in de binnenstad van Steenwijk stroever te maken zijn zo voorspoedig verlopen, dat is ingelopen op de planning.

 • Vacature: centrummanager voor binnenstad Steenwijk

  08 maart 2017

  ‘Ga aan de slag met het uitwerken van de visie op de binnenstad’. Die opdracht willen ondernemers en bewoners van de binnenstad van Steenwijk én de gemeente meegeven aan een aan te trekken centrummanager. En daarom is er een vacature opengesteld. Er wordt gezocht naar een echte spin in het web en bruggenbouwer. Belangstellenden kunnen solliciteren bij Stichting Steenwijk Vestingstad.

 • Werkzaamheden aan straatwerk binnenstad Steenwijk weer begonnen

  Vanaf donderdag 16 februari wordt weer hard gewerkt aan het stroever maken van het straatwerk in de binnenstad. De afgelopen dagen speelde het weer ons parten, maar gelukkig zijn de vooruitzichten voor de komende dagen gunstig, met temperaturen boven nul.

 • Vrieskou in aantocht: tijdelijke onderbreking werkzaamheden binnenstad Steenwijk

  09 februari 2017

  Helaas moeten we vanaf woensdag 8 februari het werk aan de steentjes in de binnenstad van Steenwijk tijdelijk onderbreken. Er is vrieskou voorspeld en dat maakt het werk onmogelijk. Bij de methode die het straatwerk stroever maakt, wordt namelijk ook water gebruikt. Als de temperaturen onder nul komen, zou dat gaan bevriezen.

 • Hoe zou de Markt in Steenwijk eruit moeten zien?

  09 februari 2017

  De oproep om mee te denken over een nieuwe inrichting van de Markt in Steenwijk heeft ruim 100 reacties opgeleverd. Wethouder Wim Brus: ‘Mooi om te zien dat er zo creatief wordt meegedacht. De betrokkenheid is enorm. En allemaal met hetzelfde doel: hoe maken we het nóg mooier. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor zijn of haar inbreng.’ De komende maanden worden alle ideeën en meningen op een rij gezet en besproken met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging van de binnenstad van Steenwijk.

 • Werkzaamheden centrum Steenwijk

  pdf, 636kB

  Een plattegrond met overzicht van de werkzaamheden in het centrum van Steenwijk van 16 februari tot en met 10 maart 2017.

 • Flinke kwaliteitsimpuls aan binnenstad Steenwijk

  Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen ruim € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor een flinke kwaliteitsimpuls aan de binnenstad van Steenwijk. Wethouder Wim Brus: ‘Samen met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging van het centrum hebben we gekeken wat nodig is om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Zowel voor inwoners en ondernemers als voor bezoekers en toeristen. Met elkaar hebben we een visie geschreven. Daarin staan uitgangspunten die we straks kunnen vertalen in heel concrete acties op de korte en langere termijn. Een mooi staaltje samenwerking waarbij we ook ingrijpende keuzes niet uit de weg gaan.’

 • Maandag 30 januari: start werkzaamheden in binnenstad

  Door de weersomstandigheden hebben we de start van de werkzaamheden aan het straatwerk in de binnenstad van Steenwijk even moeten uitstellen. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor de komende dagen goed, met temperaturen boven nul. Dat betekent dat we maandag 30 januari 2017 van start kunnen met het stroever maken van de steentjes.

 • Start werkzaamheden in binnenstad nog niet bekend

  Het is nog niet duidelijk wanneer begonnen kan worden met het stroever maken van het straatwerk in de binnenstad van Steenwijk. De weersvoorspellingen geven ook voor de komende dagen nog vorst aan. Met temperaturen onder nul kan niet worden gewerkt, omdat het water dat bij deze methode wordt gebruikt, zou bevriezen. Voorlopig moeten we de start van de werkzaamheden daarom uitstellen.

 • Start werkzaamheden in binnenstad Steenwijk uitgesteld

  Maandag 16 januari 2017 zou gestart worden met de werkzaamheden om de steentjes in de binnenstad van Steenwijk stroever te maken. Op basis van de weersvoorspellingen hebben we moeten besluiten dit uit te stellen. Voor maandag is vrieskou voorspeld en dat maakt het werk technisch onmogelijk. Bij de methode die het straatwerk stroever maakt, wordt ook water gebruikt. Als de temperaturen onder nul komen, zou dat gaan bevriezen.

 • Nieuwsbrief 'Samen maken we het mooier!'

  pdf, 229kB

  Tijdens de werkzaamheden wordt het vak in het centrum van Steenwijk waar op dat moment gewerkt wordt, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Waar nodig zetten we verkeersregelaars in. Voor voetgangers, mindervaliden en fietsers blijft de straat gewoon toegankelijk. Met het oog op de veiligheid, loopt naast de machine een medewerker van de firma Hellinga. Ook zal er iemand zijn die voor u als aanspreekpunt dient.

 • Volop ideeën voor Markt in Steenwijk

  De oproep om mee te denken over een nieuwe inrichting van de Markt in Steenwijk heeft al veel reacties opgeleverd. Wethouder Wim Brus is blij met de betrokkenheid van inwoners en bezoekers: ‘De teller staat nu op zo’n 80 ingevulde formulieren. Die komen uit de ideeënbus die in het paviljoen bij de ijsbaan staat en via website www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk. Geweldig dat er zo enthousiast wordt meegedacht.’ De ideeënbus staat er nog t/m 29 december.

 • Rapport De Huiskamer van Steenwijk

  pdf, 16MB
 • Meedenken over de herinrichting van de Markt in Steenwijk

  Hoe zou de Markt in Steenwijk eruit moeten zien? Inwoners en bezoekers kunnen de komende 3 weken hun ideeën daarover kwijt in de brievenbus bij de ijsbaan en digitaal via de gemeentelijke website. Wethouder Wim Brus: ‘Stichting Vestingstad, de bewonersvereniging en de gemeente hebben samen nagedacht over hoe we de Markt nóg aantrekkelijker kunnen maken. De uitgangspunten liggen er en ook een aantal suggesties. Maar, er zijn vast meer ideeën. Die horen we graag!’