Onderwijs

Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn diverse vormen van onderwijs. Het aanbod in de gemeente Steenwijkerland en in de regio vindt u hier. Ook informatie gerelateerd aan het onderwijs, zoals leerlingenvervoer treft u hier.

 • Kinderopvang

  08 oktober 2018

  De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Alle organisaties voor kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Basisonderwijs

  12 oktober 2018
 • Voortgezet onderwijs

  08 oktober 2018
 • Volwasseneneducatie

  26 september 2018
 • Leerplicht / voorkomen schooluitval

  21 november 2018

  Alle gemeenten moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind als uw kind niet zelfstandig naar school kan. Bijvoorbeeld door een handicap. Ook kan uw kind hier soms gebruik van maken als de school ver weg is.