Onderwijs

Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn diverse vormen van onderwijs. Het aanbod in de gemeente Steenwijkerland en in de regio vindt u hier. Ook informatie gerelateerd aan het onderwijs, zoals leerlingenvervoer treft u hier.

 • Kinderopvang

  27 november 2017

  De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wet kinderopvang) regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Werkgevers mogen belastingvrij maximaal een derde deel van de kosten van kinderopvang vergoeden. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van kinderopvang. Het kindercentrum of gastouderbureau moet dan wel ingeschreven staan bij de gemeente. Welke kindercentra en gastouderbureaus dat zijn, leest u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Leerplicht / Voorkomen schooluitval

  11 juli 2018

  Alle gemeenten in Nederland moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Basisonderwijs

  22 juni 2018
 • Voortgezet onderwijs

  27 mei 2014
 • Volwasseneneducatie

  02 februari 2015
 • Hulp voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

  09 oktober 2015

  De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat mensen zich kunnen redden en kans hebben op een baan. Voor sommigen is dat lastig omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Voor die mensen is hulp beschikbaar.

 • Uitvoeringsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie

  22 oktober 2012, pdf, 838kB