Onderwijs

Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn diverse vormen van onderwijs. Het aanbod in de gemeente Steenwijkerland en in de regio vindt u hier. Ook informatie gerelateerd aan het onderwijs, zoals leerlingenvervoer treft u hier.

 • Kinderopvang

  08 oktober 2018

  De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Alle organisaties voor kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Basisonderwijs

  12 oktober 2018
 • Voortgezet onderwijs

  08 oktober 2018
 • Volwasseneneducatie

  26 september 2018
 • Leerplicht / Voorkomen schooluitval

  11 juli 2018

  Alle gemeenten in Nederland moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.