Hulp voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat mensen zich kunnen redden en kans hebben op een baan. Voor sommigen is dat lastig omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Voor die mensen is hulp beschikbaar.

Uitvoeringsplan verbetering laaggeletterdheid

De gemeente heeft voor de jaren 2014 - 2017 een 'uitvoeringsplan verbetering laaggeletterdheid' gemaakt. Hierin staat welke mogelijkheden er voor mensen zijn om hun taalvaardigheid te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld:

  • Het Taalpunt in de bibliotheek. Zij helpen bij het zoeken naar een cursus of taalcoach. Ook kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven daar in een groep oefenen.
  • Vrijwillige taalcoaches die mensen helpen bij het leren van de Nederlandse taal en hen wegwijs maken in de samenleving.
  • Taalprogramma’s waar mensen aan mee kunnen doen. Bekijk het document Taalprogramma's voor 0 tot 8 jaar (pdf, 1MB).

Waar moet u zijn?

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek, Meppelerweg 47a in Steenwijk. Kijk op www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl of bel 06 27 42 28 40.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeente Steenwijkerland, via telefoonnummer 14 0521 of info@steenwijkerland.nl (t.a.v. de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling).

Tot slot

Kent u mensen in uw omgeving die moeite hebben met lezen en/of schrijven? Help ze dan om in contact te treden met het Taalpunt.