Kinderopvang

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wet kinderopvang) regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Werkgevers mogen belastingvrij maximaal een derde deel van de kosten van kinderopvang vergoeden. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van kinderopvang. Het kindercentrum of gastouderbureau moet dan wel ingeschreven staan bij de gemeente. Welke kindercentra en gastouderbureaus dat zijn, leest u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau in de gemeente Steenwijkerland.

Het college van burgemeester en wethouders wijzen, op voordracht van de GGD, de toezichthouder(s) aan.

Voor alle vragen aan de gemeente Steenwijkerland op het gebied van kinderopvang kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: kinderopvang@steenwijkerland.nl

 

Register

Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het register.

 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en per 19 januari 2012 ook de peuterspeelzalen geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in genoemd register staat. U kunt het LRKP raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

 

Formulieren

Aanvraag- en wijzigingsformulieren kinderopvang vindt u op de www.vng.nl.