Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs aanvragen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een gezondheidsverklaring (voorheen eigen verklaring) nodig heeft. Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw gezondheid. Een gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de gemeente of bij het CBR.

U kunt een gezondheidsverklaring online aanvragen bij de gemeente. U logt in met DigiD en betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
U kunt de gezondheidsverklaring ook digitaal aanvragen via het CBR.

Het kan zijn dat de gemeente na ontvangst van het formulier aanvullende informatie nodig heeft. Daarover krijgt u dan bericht.

Redenen om een gezondheidsverklaring aan te vragen

Een gezondheidsverklaring heeft u nodig bij:

  • de omwisseling van een buitenlands rijbewijs

  • vernieuwing voor mensen met een medische indicatie die jonger zijn dan 75 jaar

  • een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan 10 jaar)

  • tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 75 jaar

  • eerste aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE

  • vernieuwing rijbewijs C en/of D

  • mensen die 75 jaar zijn en/of worden op de dag dat hun rijbewijs verloopt

  • een trekkerrijbewijs

Begin drie maanden voordat uw rijbewijs verloopt met het vernieuwingstraject. Het kan namelijk gebeuren dat het CBR u naar een medisch specialist moet verwijzen. Daar kunnen de wachttijden uiteenlopen. Houd er dus rekening mee dat de procedure voor een medische keuring geruime tijd in beslag kan nemen.

Wanneer u (na een eventuele keuring) geschikt bent bevonden, krijgt u hiervan bericht van het CBR. Pas dan kunt u het rijbewijs (of de categorie-uitbreiding) bij uw gemeente aanvragen.

Kosten

In het tarievenoverzicht burgerzaken kunt u bekijken welke kosten er verbonden zijn aan het aanvragen van een gezondheidsverklaring. Ook aan een keuring door een arts zijn kosten verbonden.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk een gezondheidsverklaring aanvragen (pdf, 210 KB).

Vragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een gezondheidsverklaring kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht