Verklaring onder ede of belofte afleggen

Wilt u uw persoonsgegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan is het belangrijk dat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Afleggen verklaring onder ede of belofte

Voor het afleggen van de verklaring onder ede of belofte maakt u een afspraak bij de gemeente. U legt de verklaring of belofte af over feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden. U kunt een verklaring onder ede of belofte afleggen als u 12 jaar of ouder bent. Jonger dan 12 jaar? Dan moet er een gezaghouder aanwezig zijn bij het afleggen van de verklaring of belofte.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs

  • Alle persoonlijke documenten die u heeft

  • Het rapport van '1e gehoor' en 'nader gehoor'. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij uw binnenkomst in Nederland opgemaakt

  • U kunt van tevoren aangeven of er een tolk bij aanwezig moet zijn

Vragen

Voor meer informatie over het afleggen van een verklaring onder ede of belofte kunt u contact opnemen met de gemeente.