Sport

Wat is ons sportbeleid? Welke sportaccommodaties zijn er? U vindt het hier.

 • Beweegteam

  Het beweegteam Steenwijkerland bestaat uit drie beweegcoaches. Sandra Lampe, Karin Rijkelijkhuizen en Harmen Woudenberg. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid binnen het sociaal domein en de uitvoering van de projecten vanuit de landelijke GIDS-stimuleringsregeling (Gezond in Steenwijkerland).

 • Sportbeleid

  De sport is voortdurend in ontwikkeling. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook invloed op de sport. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het beleid en de beleidskaders.

 • Sportaccommodaties

  Verspreid over de gemeente Steenwijkerland liggen diverse sportaccommodaties. De gemeentelijke accommodaties zijn opgenomen in onderstaande overzichten.

 • Vrijwilligers

  Denkt u na over vrijwilligerswerk of wilt u vrijwilligerswerk doen, maar u weet niet wat of hoe dan kunt u terecht bij Bureau Vrijwilligerswerk. Bureau Vrijwilligerswerk valt onder de welzijnsorganisatie Timpaan.

 • Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd

  Jeugd in beweging! De gemeente Steenwijkerland zet in op sportstimulering. Dit doen we door een aantal projecten te ondersteunen en door de inzet van het beweegteam.

 • Meldpunt kampioenen

  Kent u iemand die een bijzondere prestatie op sportgebied heeft geleverd? Meld het op het ‘meldpunt kampioenen’.

 • Bijdrage voor sportactiviteiten

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten zoals een lidmaatschap van een (sport)vereniging.

 • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

  Organisaties en instellingen kunnen in 2016 en 2017 op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010 en de beleidsregels Gezond in Steenwijkerland subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

 • Subsidie voor sport

  Sportverenigingen die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een sportsubsidie of een eenmalige/projectsubsidie aanvragen. De sportsubsidie is gebaseerd op het ledenaantal.

 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!