Sportbeleid

De sport is voortdurend in ontwikkeling. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook invloed op de sport. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het beleid en de beleidskaders.

In het beleidsplan sociaal domein 2017 - 2020 (pdf, 2,2 MB) leest u meer over deze ontwikkelingen.