Subsidies

Er zijn verschillende subsidies: maatschappelijke subsidies bijvoorbeeld voor sport, jeugdclubs en amateurkunst, maar ook subsidies voor energiebesparing en voor ondernemers.

Maatschappelijke subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare subsidies:

Als u een subsidie wilt aanvragen voor een onderwerp dat hierboven niet is benoemd, dan geldt de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018. De subsidie kent 3 categorieën:

  1. Kleine subsidies: subsidies tot € 5.000,-

  2. Middelgrote subsidies: subsidies vanaf € 5.000,- tot € 50.000,-

  3. Grote subsidies: subsidies vanaf € 50.000,-

Het onderscheid in de bovenstaande 3 categorieën is van belang bij het aanvragen van de subsidie. De kleine subsidies worden meteen vastgesteld, de middelgrote en grote vragen na afloop een verantwoording door een aanvraag tot vaststelling met bijbehorende stukken in te dienen. Voor de verantwoording geldt: ‘Hoe hoger de subsidie, hoe zwaarder de verantwoording die de subsidieontvanger moet afleggen’.

Een eenmalige subsidie moet u uiterlijk acht weken voor het begin van de activiteiten aanvragen. Voor een jaarlijkse subsidie is de termijn uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar (of de jaren) waarop de aanvraag betrekking heeft. Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die voor meerdere jaren wordt verstrekt aan een organisatie voor activiteiten die een structureel karakter hebben. Raadpleegt u de specifieke termijnen bij de betreffende nadere regels.

Subsidies voor energiebesparing

Informatie over subsidies voor energiebesparende maatregelen vindt u bij het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland. U kunt hier ook terecht met vragen over energie besparen en het opwekken van duurzame energie voor uw woning. Wij helpen u graag op weg naar meer wooncomfort, lagere energiekosten en een beter milieu!

Subsidies voor ondernemers

De gemeente heeft geen specifieke subsidies voor ondernemers. Wel zijn er bij andere organisaties verschillende subsidies en stimuleringsregelingen beschikbaar. Op de pagina subsidies voor ondernemers kunt u meer lezen over subsidies van andere organisaties.

Uitgelicht