Stimuleringsregeling Lang zult u wonen in Steenwijkerland

Logo Lang zult u wonenInwoners vanaf 60 jaar kunnen in 2018 op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en Nadere regels Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland subsidie aanvragen voor aanpassingen in de woning die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen.

Inwoners kunnen online een subsidie voor Lang zult u wonen in Steenwijkerland aanvragen.

Wat moet u weten

  • U bent 60 jaar of ouder en woont in een zelfstandige woning in de gemeente Steenwijkerland.
  • U kunt een subsidie aanvragen voor aanpassingen in uw woning die vermeld staan op de lijst met voorzieningen.
  • Per voorziening is er een maximum subsidiebedrag bepaald.
  • U kunt per woning maximaal € 1.000,- subsidie aanvragen.
  • De regeling loopt tot 31 december 2018 of stopt op het moment dat het budget op is.
  • De kosten voor de voorzieningen waarvoor u een subsidie aanvraagt, zijn al gemaakt. Bij de aanvraag moet u een factuur van de aanpassing toevoegen. De voorziening is maximaal twee maanden voor de ingediende subsidieaanvraag aangebracht.
  • Op het moment dat u geen eigenaar bent van uw woning, vragen we u ook om een verklaring van uw verhuurder toe te voegen aan de subsidieaanvraag.
  • In de Nadere regels Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland en de voorzieningenlijst vindt u meer informatie over deze regeling.
  • De Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 is van toepassing op het verstrekken van een subsidie.

Subsidieplafond

Er is in totaal € 80.000,- beschikbaar minus de bestedingen die in 2017 zijn gedaan. Hierbij geldt: op is op! 
Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van volledige subsidieaanvragen verdeeld.

U kunt ook schriftelijk een subsidie voor Lang zult u wonen in Steenwijkerland aanvragen (pdf, 294 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling Lang zult u wonen in Steenwijkerland kunt u contact opnemen met de gemeente.