Subsidie Gezond in Steenwijkerland

Organisaties en instellingen kunnen in 2016 en 2017 op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010 en de beleidsregels Gezond in Steenwijkerland subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

Organisaties en instellingen kunnen online een subsidie voor Gezond in Steenwijkerland aanvragen

Wat u moet weten

 • U levert met uw project een bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de kernen Vollenhove, Steenwijkerwold, Scheerwolde of de wijk de Gagels in Steenwijk.

 • Uw project wordt gekenmerkt door een integrale aanpak. Dit betekent dat u met minimaal drie lokale partijen samenwerkt om uw projectdoelstelling te bereiken.

 • Uw project levert een bijdrage aan het terugdringen van gezondheidsrisico’s op één of meerdere van de volgende sporen: participatie, sociale omgeving, fysieke omgeving, gedrag en vaardigheden, preventie en zorg.

 • Uw project heeft effect op het verkleinen en/of terugdringen van één of meerdere gezondheidsrisico’s: alcohol, drugs, roken, overgewicht en/of psychische problematiek.

 • Uw project moet een link hebben met één of meerdere van de volgende thema’s: gezondheid, sport en bewegen en/of participatie.

 • Per kern of wijk is per subsidiejaar maximaal € 25.000,- beschikbaar voor projecten.

 • Het maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 5.000,-.

 • De Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010 en de beleidsregels Gezond in Steenwijkerland zijn van toepassing op het verstrekken van een subsidie Gezond in Steenwijkerland. In de beleidsregels wordt ook verwezen naar het plan van aanpak Gezond in Steenwijkerland (pdf, 579 KB). Leest u deze documenten eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Subsidieplafond Gezond in Steenwijkerland

Voor Gezond in Steenwijkerland bedraagt het subsidieplafond € 124.000,- per jaar, waarvan € 100.000,- voor deelproject jeugd en volwassenen in de wijken/kernen Scheerwolde, Steenwijkerwold, Vollenhove en de wijk de Gagels in Steenwijk. Het budget van € 24.000,- voor deelproject senioren wordt gemeentebreed ingezet. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.

Verantwoording

Na afloop van het project dient u de subsidie te verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend

 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven

Vragen

Voor meer informatie over de subsidie Gezond in Steenwijkerland kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht