Subsidie voor amateurkunst

Muziekverenigingen en overige instellingen voor amateurkunst kunnen op basis van de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland subsidie voor amateurkunst aanvragen.

Muziekverenigingen en overige instellingen voor amateurkunst kunnen online voor subsidie voor amateurkunst aanvragen.

Wat u moet weten

  • De muziekverenigingen en overige instellingen voor amateurkunst moeten statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.
  • De aanvraag voor structurele subsidie voor muziekverenigingen moet vóór 1 april van ieder jaar ingediend zijn.
  • De Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie voor amateurkunst. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult. De nadere regels maken een onderscheid tussen structurele subsidie voor muziekverenigingen, de zogenoemde hafabra’s, en eenmalige subsidie voor overige instellingen voor amateurkunst.

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar moet u mogelijk een aangevraagde eenmalige subsidie verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
  • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Subsidieplafond amateurkunst

Muziekverenigingen:

Voor het verstrekken van subsidie voor harmonie, fanfare, brassbands en majorettekorpsen is in 2019 een bedrag van € 102.280,- beschikbaar gesteld.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het door een aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald door de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.

Overige amateurkunst:

Voor het verstrekken van subsidie voor de amateurkunst, met uitzondering van de muziekverenigingen, is in 2019 een bedrag van € 16.865,- beschikbaar gesteld.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het door een aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018.

U kunt ook:

Vragen

Voor meer informatie over de subsidie voor amateurkunst kunt u contact opnemen met de gemeente.