Subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:

  • administratieve en organisatiekosten
  • voor medefinanciering van onderhoud

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan online subsidie aanvragen. U kunt ook schriftelijk een subsidie aanvragen voor dorpshuizen en wijkgebouwen (pdf, 216 KB).

Het subsidiebudget voor onderhoud dorpshuizen en wijkgebouwen is op

Op dit moment is het budget voor medefinanciering van onderhoud aan dorpshuizen en wijkgebouwen op. Dit betekent dat er geen geld meer is en we u geen subsidie meer kunnen verstrekken. Vanaf 1 januari 2020 kunnen besturen van dorpshuizen en wijkgebouwen weer subsidie aanvragen voor medefinanciering van onderhoud aan dorpshuizen en wijkgebouwen.
Wel kunt u nog subsidie aanvragen voor administratieve - en organisatiekosten.

Hoeveel subsidie heeft u recht op

De hoogte van het subsidiebedrag wordt op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.