Subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:

  • administratieve en organisatiekosten
  • voor medefinanciering van onderhoud

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan online subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

Subsidieplafond dorpshuizen en wijkgebouwen

Voor het verstrekken van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten is in 2019 een bedrag van € 18.248,- beschikbaar.
Voor het verstrekken van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud is in 2019 een bedrag van € 41.637,- beschikbaar.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het door een aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald.

U kunt ook schriftelijk een subsidie aanvragen voor dorpshuizen en wijkgebouwen (pdf, 216 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen kunt u contact opnemen met de gemeente.