Geluidshinderontheffing

Als u weet dat u activiteiten gaat ondernemen waarbij lawaai veroorzaakt kan worden, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

U kunt een ontheffing geluidshinder aanvragen.

Voorbeelden van activiteiten waarbij geluidshinder kan optreden zijn nachtelijke werkzaamheden aan spoor- en snelwegen of een feest in uw tuin.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing geluidshinder zijn € 43,30.

Afhandelingstermijn aanvraag

Dien uw aanvraag 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt in.

Vragen

Voor meer informatie over geluidshinder ontheffingen kunt u contact opnemen met de gemeente.