Adviesorganen

  • Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

    De WMO-raad is een adviescommissie aan het college van B&W. De Wmo-raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties, zoals die van senioren, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en mantelzorgers. Daarbij is geprobeerd de ervaring van burgers op alle beleidsgebieden die binnen de Wmo vallen, te bundelen. Zij spreken binnen de raad op persoonlijke titel, maar het is de bedoeling dat zij hun mening ook gebaseerd hebben op de ervaringen van hun achterban.

  • Gehandicaptenraad Steenwijkerland

    09 februari 2015