Gehandicaptenraad Steenwijkerland

De raad heeft een adviesorgaan ingesteld met als doel de openbare ruimte zodanig in te richten dat gehandicapten er ook gebruik van kunnen maken. Dit orgaan, De Cliëntenraad Gehandicapten, heeft als oogmerk te bewerkstellingen dat gehandicapten oorzelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen te voeren gemeentelijk integraal beleid.

Het secretariaat is in handen van mevrouw A. Elshof, Eesveenseweg 64, 8347JE Eesveen, tel. 0521 - 57 73 02, e-mail: grs@home.nl, website: www.gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl