Meldpunt discriminatie (Artikel 1 Overijssel)

Onder discriminatie of discrimineren verstaan wij 'het maken van onderscheid op grond van een kenmerk dat in de gegeven situatie niet relevant of maatschappelijk niet aanvaardbaar is'.

Dergelijke kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • handicap
  • sexuele geaardheid
  • ras
  • geloof
  • geslacht

Discriminatie kan in veel situaties voorkomen. Bijvoorbeeld tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in de vorm van racistische uitlatingen, bij een sollicitatie, op de werkvloer, bij een weigering aan de deur tot toegang van een uitgaansgelegenheid, bij verspreiding van racistische pamfletten of het bekladden met racistische leuzen. Het resultaat is altijd dat mensen of groepen mensen onterecht ongelijk behandeld worden.

Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Artikel 1 Overijssel is een onafhankelijke meldpunt tegen discriminatie. Hier kunt u gratis terecht om een melding te doen, een luisterend oor te vinden of om informatie te krijgen.

U kunt contact opnemen met Artikel 1 Overijssel via het telefoonnummer 038 422 47 62, of het e-mailadres ijsselland@artikel1overijssel.nl

Nadere informatie over deze organisatie vindt u via de website: www.artikel1overijssel.nl.