Jeugdwet (opvoeden en opgroeien)

Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Sociaal Werk De Kop bekijkt samen met u en/of uw zoon of dochter welke ondersteuning nodig is om een opgroei- of opvoedsituatie op te lossen.

Sociaal Werk De Kop is te bereiken via telefoonnummer 0521 - 74 50 80. Kijk voor meer informatie op www.sociaalwerkdekop.nl

Toegangsteam Wmo en Jeugd

Als er meer ondersteuning nodig is, kunt u zelf, eventueel met uw familie en sociaal netwerk een familiegroepsplan (pdf, 179 KB) maken. Bij het opstellen van dit plan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner van Sociaal Werk De Kop. Stuur het familiegroepsplan op naar de gemeente of mail het naar het Toegangsteam Wmo/Jeugd van de gemeente: wmo@steenwijkerland.nl. Een consulent van het Toegangsteam team zal dan samen met u onderzoeken of en hoe de gewenste ondersteuning ingezet wordt.

U kunt ook samen met een consulent van het gemeentelijk Toegangsteam een ondersteuningsplan maken. In dit plan staat welke doelen uw gezin wil bereiken om de vragen/problemen op te lossen. Ook worden afspraken gemaakt over welke acties nodig zijn, wie de acties uitvoert en wanneer deze klaar (moeten) zijn. De consulent spreekt daarnaast evaluatiemomenten met u af. Als een specialist nodig is, dan schakelt het Toegangsteam deze in overleg met u in. Het gezinsplan wordt zowel door u als door de consulent ondertekend.

Gespecialiseerde dyslexiezorg

Onder jeugdhulp valt ook gespecialiseerde dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexie.

Zorg in natura (ZiN) en persoonsgebonden budget (pgb)

Jeugdhulp wordt uitgevoerd door organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit noemen we ‘zorg in natura’. Vindt u dat deze zorg in natura niet de juiste oplossing is voor uw vraag of probleem? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf zorg inkopen voor uw kind met een persoonsgebonden budget.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Kop via telefoonnummer 0521 – 74 50 80.