Werk (herintreden van mensen met arbeidsbeperking)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor werk? Heeft u vragen over hoe u kunt meedoen in de samenleving? Dan kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst/Noordwestgroep.

Met de Participatiewet is er één regeling om mensen, ook als zij een arbeidsbeperking hebben, sneller aan het werk te helpen. En dat is belangrijk, want een baan betekent financiële zelfstandigheid en sociale contacten. Werk, ook als vrijwilliger, betekent dat je meedoet in de samenleving. In de Participatiewet zijn drie bestaande regelingen over werk en inkomen samengevoegd: de bijstand, de Wajong (voor jong arbeidsgehandicapten) en de regels voor de sociale werkvoorziening.

De belangrijkste veranderingen

  • Sinds 1 januari 2015 komen er geen nieuwe mensen meer in de WSW (sociale werkvoorziening). Wél komt er een nieuwe voorziening voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (nog) niet bij een reguliere werkgever kunnen werken.
  • Alleen jongeren die helemaal niet kunnen werken komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Mensen die al voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hadden, worden in de jaren 2015 t/m 2017 opnieuw beoordeeld. Zij blijven hun uitkering van het UWV ontvangen.
  • De komende jaren komen er landelijk 125.000 banen bij voor mensen met een arbeidsbeperking. In de eerste jaren krijgen Wajongers én mensen die op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening staan, voorrang.
  • De gemeente kan met een subsidie in de loonkosten bedrijven stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.