Werk (herintreden van mensen met arbeidsbeperking)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor werk? Heeft u vragen over hoe u kunt meedoen in de samenleving? Dan kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst/Noordwestgroep.

Met de Participatiewet is er één regeling om mensen, ook als zij een arbeidsbeperking hebben, sneller aan het werk te helpen. En dat is belangrijk, want een baan betekent financiële zelfstandigheid en sociale contacten. Werk, ook als vrijwilliger, betekent dat je meedoet in de samenleving. In de Participatiewet zijn drie bestaande regelingen over werk en inkomen samengevoegd: de bijstand, de Wajong (voor jong arbeidsgehandicapten) en de regels voor de sociale werkvoorziening.