Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit en samenhang van de samenleving. Hierdoor kunnen mensen die anders misschien aan de zijlijn blijven staan weer mee doen aan de samenleving. De gemeente Steenwijkerland wil vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen bij de diverse activiteiten.

Deze ondersteuning wordt verzorgd door Bureau Vrijwilligerswerk.

Over Bureau Vrijwilligerswerk

Bureau Vrijwilligerswerk valt onder de welzijnsorganisatie Timpaan. Zij helpen zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties. Individuele vrijwilligers worden onder meer geholpen met cursussen, workshops en/of door begeleiding naar vrijwilligerswerk.

Vraag en aanbod

Bureau Vrijwilligerswerk zorgt ook voor de bemiddeling van vraag en aanbod. Kijk voor meer informatie op de digitale vacaturebank.

Mantelzorgers en mantelzorgwaardering

Mantelzorgers verlenen intensieve zorg aan hun naaste(n) voor minimaal 8 uur per week voor een periode van minimaal 3 maanden. De gemeente Steenwijkerland verstrekt in 2017 een mantelzorgwaardering van maximaal € 100,- per mantelzorger als blijk van waardering. Bent u mantelzorger? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Kijk voor meer informatie over de mantelzorgwaardering op de website van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland.

Vrijwilligersverzekering

De inzet van vrijwilligers is van groot belang voor de samenleving. Vrijwilligers zijn echter lang niet altijd (voldoende) verzekerd. Daarom heeft de gemeente Steenwijkerland voor alle vrijwilligers in haar gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Lees meer over de vrijwilligersverzekering.

Instellingen en organisaties voor vrijwilligers