Nieuw bestemmingsplan voor bungalowterreinen

Een groot aantal bungalowterreinen in de gemeente Steenwijkerland heeft een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar. De gemeente is verplicht om na 10 jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Met bungalowterreinen worden recreatiewoningen en recreatieappartementen bedoeld.

Er is een Startnotitie Bestemmingsplan Recreatiecomplexen opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor de bungalowterreinen in Steenwijkerland wil realiseren. Het doel van dit bestemmingsplan is het regelen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de bungalowterreinen.

Bekijk de bungalowterreinen in de gemeente Steenwijkerland waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt. De Startnotitie Bestemmingsplan Recreatiecomplexen en het voorstel aan de raad kunt u bekijken via het Raadsinformatiesysteem (raadsvergadering van 31 mei 2016, agendapunt 9).

Inventarisatie gebruik bungalowterreinen

Voordat het nieuwe bestemmingsplan wordt ingericht, wordt eerst een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van de bungalowterreinen. Dit doen we in gesprekken met de Vereniging van Eigenaren en met de individuele eigenaren.

Op basis van de inventarisatie van het gebruik van de bungalowterreinen wordt de permanente bewoning in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt vervolgens een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Deze nota is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, kunt u via recreatie@steenwijkerland.nl contact met ons opnemen.