Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Wanneer sloopmelding indienen

U moet een sloopmelding asbest indienen:

  • Als u tot maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw gaat slopen of verwijderen. Materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) tot 35m2 mag u uitsluitend zelf verwijderen. U mag geen anderen blootstellen aan asbest tijdens deze werkzaamheden. De sloopmelding voor deze soort en hoeveelheid asbest moet u minimaal 5 dagen van tevoren indienen.
  • Als u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw wilt laten slopen of verwijderen (bij ieder ander pand geldt dit vanaf 1m2). Dit mag u alleen door een gecertificeerd bedrijf laten doen. De sloopmelding voor asbestverwijdering door een bedrijf moet u 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen.

U hoeft geen sloopmelding asbest in te dienen:

  • Als u gebruiker of bewoner bent van een pand of woning en het gaat om kleine losse asbesthoudende materialen, zoals bloembakjes, kookplaatjes, losse asbestplaatjes, tot maximaal 1m2. Dit soort klein materiaal mag u zelf verwijderen en afvoeren.

Sloopmelding indienen

U kunt uw sloopmelding asbest op de volgende manieren indienen:

Volledig digitaal

Via www.omgevingsloket.nl kunt u uw melding inclusief bijlagen geheel digitaal versturen.

Digitaal invullen, printen en opsturen

Op www.omgevingsloket.nl kunt u het meldingsformulier invullen, uitprinten en inclusief de bijlagen opsturen naar de gemeente.

Downloaden, blanco printen en op papier invullen

U kunt het meldingsformulier downloaden op www.omgevingsloket.nl, uitprinten en met pen invullen. Het ingevulde meldingsformulier en de bijlagen stuurt u vervolgens naar de gemeente.

Meesturen bij de sloopmelding asbest

  • Kleurenfoto's
  • Asbestinventarisatierapport (maximaal 3 jaar oud, niet verplicht bij panden van na 1994 en niet verplicht als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning)
  • Plattegrond of doorsnedetekening
  • Situatietekening
  • Sloopveiligheidsplan (indien van toepassing)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een sloopmelding asbest.

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet wel aan de voorwaarden worden voldaan.. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via deze website kunt u ook de subsidie aanvragen.