Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Wanneer sloopmelding indienen

U moet een sloopmelding asbest indienen:

  • Als u tot maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw gaat slopen of verwijderen. Materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) tot 35m2 mag u uitsluitend zelf verwijderen. U mag geen anderen blootstellen aan asbest tijdens deze werkzaamheden. De sloopmelding voor deze soort en hoeveelheid asbest moet u minimaal 5 dagen van tevoren indienen.
  • Als u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw wilt laten slopen of verwijderen (bij ieder ander pand geldt dit vanaf 1m2). Dit mag u alleen door een gecertificeerd bedrijf laten doen. De sloopmelding voor asbestverwijdering door een bedrijf moet u 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen.

U hoeft geen sloopmelding asbest in te dienen:

  • Als u gebruiker of bewoner bent van een pand of woning en het gaat om kleine losse asbesthoudende materialen, zoals bloembakjes, kookplaatjes, losse asbestplaatjes, tot maximaal 1m2. Dit soort klein materiaal mag u zelf verwijderen en afvoeren.

Sloopmelding indienen

U kunt uw sloopmelding asbest op de volgende manieren indienen:

Volledig digitaal

Via www.omgevingsloket.nl kunt u uw melding inclusief bijlagen geheel digitaal versturen.

Digitaal invullen, printen en opsturen

Op www.omgevingsloket.nl kunt u het meldingsformulier invullen, uitprinten en inclusief de bijlagen opsturen naar de gemeente.

Downloaden, blanco printen en op papier invullen

U kunt het meldingsformulier downloaden op www.omgevingsloket.nl, uitprinten en met pen invullen. Het ingevulde meldingsformulier en de bijlagen stuurt u vervolgens naar de gemeente.

Meesturen bij de sloopmelding asbest

  • Kleurenfoto's
  • Asbestinventarisatierapport (maximaal 3 jaar oud, niet verplicht bij panden van na 1994 en niet verplicht als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning)
  • Plattegrond of doorsnedetekening
  • Situatietekening
  • Sloopveiligheidsplan (indien van toepassing)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een sloopmelding asbest.

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli 2017 staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet wel aan de voorwaarden worden voldaan.. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via deze website kunt u ook de subsidie aanvragen.