Melding inrit/oprit

Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

U kunt een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit.

Benodigde informatie

  • Het adres waar de inrit/oprit wordt aangelegd of veranderd, als dit niet uw eigen adres is;

  • De afmetingen (max. 4 m. breed) die de inrit/oprit heeft/krijgt;

  • Gegevens van degene door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren;

  • Een duidelijke situatieschets van de gewenste inrit/oprit;

  • Een foto van de huidige situatie.

Nadere voorwaarden

De gemeente kan nadere voorwaarden stellen aan de aanleg van een inrit/oprit. In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:12) leest u meer over de voorwaarden voor het maken of veranderen van de inrit/oprit.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het maken of veranderen van de inrit/oprit als de werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd, een trottoirkolk of lichtmast moet worden verplaatst of een gemeentelijke boom moet worden gekapt.

Afhandelingstermijn aanvraag

De gemeente beslist binnen zes weken na ontvangst van de melding of de inrit/oprit aangelegd of veranderd mag worden. Ontvangt u binnen deze termijn geen reactie van de gemeente? Dan mag u de gewenste inrit/oprit aanleggen of veranderen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit (pdf, 178 KB).

Vragen

Voor meer informatie over het doen van een melding voor het maken/veranderen van een inrit/oprit kunt u contact opnemen met de gemeente.