Welstand

  • Welstandsnota

    22 juni 2016

    De gemeente Steenwijkerland wil zorgvuldig omgaan met de bebouwing in de gemeente. Zij wil ook haar inwoners inspireren en stimuleren zorgvuldig om te gaan met verbouwingen aan hun gebouwde eigendommen. De welstandsnota biedt de inwoner en de aanvrager van een bouwaanvraag inzicht en verheldering over de beoordeling van (zijn of haar) bouwplannen.

  • Welstands- en monumentencommissie Steenwijkerland

    Voor de welstandsadvisering maakt onze gemeente gebruik van Het Oversticht, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit.