Nieuws

  • Omgevingsplan voor het buitengebied in concept klaar

    21 juni 2017

    Het Omgevingsplan Buitengebied ligt de komende weken voor iedereen ter inzage. Het plan komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening die nu voor het buitengebied gelden. Wethouder Wim Brus: ‘Het plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen met input van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Het is een ontwerp. We vragen iedereen om erop te reageren. Herkennen we ons in het plan? Ontbreekt er nog iets? Binnenkort organiseren we drie informatiebijeenkomsten in het buitengebied om het plan toe te lichten. Vragen, meningen reacties zijn welkom.’

  • Omgevingsplan voor het buitengebied in de maak

    De gemeente Steenwijkerland is bezig met de voorbereidingen voor het maken van een omgevingsplan voor het buitengebied. Het plan komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening. Wethouder Wim Brus: ‘Het omgevingsplan wordt een belangrijk document. Het geeft straks bijvoorbeeld aan waar je in het buitengebied wel en niet kunt bouwen en welke ontwikkelruimte er is. We willen bewoners van en ondernemers in het buitengebied nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van het plan. Daarom organiseren we op 9 en 10 mei twee gespreksavonden, waarvoor we iedereen persoonlijk gaan uitnodigen.’