Omgevingsvisie Steenwijkerland

Hoe zien vestingstad Steenwijk, de kernen en het landelijk gebied van Steenwijkerland er in 2030 uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie Steenwijkerland.

Een Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het geeft de richting aan voor ruimtelijke plannen en alles wat daarmee te maken heeft. De Omgevingsvisie is tot stand gekomen na breed overleg met een vertegenwoordiging van diverse partijen, zoals ondernemers, plaatselijk belangen en wijkorganisaties, maar ook buurgemeenten, waterschap en provincie. Op deze pagina kunt u onze Omgevingsvisie bekijken.
 

Bijlagen