Wat is de starterslening

De starterslening wordt verstrekt door het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en is een lening als aanvulling op uw eerste hypotheek.

In de gemeente Steenwijkerland is de starterslening vastgesteld op maximaal 20% van de verwervingskosten van de te kopen woning, met een maximum van € 40.000,-. Voor deze lening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De lening bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (de reguliere lening) is een lening die periodiek wordt afgelost met een vast maandbedrag en het tweede deel (de combinatie lening) is een lening die oploopt. Het tweede deel wordt gebruikt om de aflossing van het eerste deel in de eerste drie jaar te betalen en loopt de eerste 3 jaar daardoor altijd op.

Na deze periode van 3 jaar na de aankoop van uw woning, worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u beide leningdelen gelijk af.