Verhuizen

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 4 weken voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Vertrekt u voor minimaal 8 maanden over de periode van 1 jaar naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek melden bij de gemeente. De dag waarop u uw vertrek naar het buitenland doorgeeft, geldt als verhuisdatum. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

 • Verhuizen naar Nederland

  Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Ook als u werkt bij een instantie die gebruikmaakt van adresgegevens uit de basisregistratie personen en u twijfelt over de juistheid van deze gegevens, kunt u een adresonderzoek aanvragen.

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen.