Verhuizen

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

Als u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, geldt deze doorgeefdatum als verhuisdatum.

U kunt:

Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan heeft u een verklaring van de bewoner nodig.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden over de periode van 1 jaar naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek melden bij de gemeente. Meer over verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen naar Nederland

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer over verhuizen naar Nederland.

Wie kan de verhuizing doorgeven

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

Instanties die geïnformeerd worden

Als u verhuist, informeert de gemeente de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Waterschappen
 • Zorgverzekeraar

Uw afvalinzamelingsgegevens worden automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afvalstoffenheffing.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken om uw verhuizing door te geven.

Schriftelijk

U kunt uw verhuizing schriftelijk doorgeven (pdf, 241 KB).
Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan kan de bewoner ook schriftelijk een verklaring invullen (pdf, 263 KB).

Meenemen/meesturen

 • (Kopie van) geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van de bewoner met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs

Vragen

Voor meer informatie over het doorgeven van uw verhuizing kunt u contact opnemen met de gemeente.