Woonbeleid

Hier vindt u het belangrijkste woonbeleid van de gemeente Steenwijkerland.

 • Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021

  pdf, 1MB

  In Steenwijkerland is het goed wonen. En dat willen we zo houden. Hoe doen we dat? En, wat is daarvoor nodig? Hoe zien we het wonen in Steenwijkerland over 5 jaar? Het staat allemaal in onze woonvisie.
  Natuurlijk blijft het niet bij woorden alleen. We gaan er ook concreet mee aan de slag. En daar hebben we onze inwoners én onze samenwerkingspartners, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars en maatschappelijke organisaties hard bij nodig. Want, goed wonen komt alleen met elkaar voor elkaar!

 • Samenvatting Woonvisie 2017-2021

  pdf, 1MB

  In de samenvatting wordt kort en bondig ingegaan op hoe we het wonen in de verschillende deelgebieden in Steenwijkerland voor ons zien. Wat willen we in Steenwijk? Wat in Vollenhove en wat in Oldemarkt? Hoe zien we het wonen in de noordelijke en zuidelijke kernen?

 • Regionale woonvisie West-Overijssel

  pdf, 1MB

  De Regionale woonvisie West-Overijssel is in 2014 opgesteld door de gemeenten van West-Overijssel en de provincie Overijssel. De regionale woonvisie brengt de regionale woonopgaven in beeld.

 • Samenwerkingsovereenkomst Woonafspraken West-Overijssel 2016-2020

  pdf, 1MB

  De Samenwerkingsovereenkomst Woonafspraken West-Overijssel 2016-2020 is opgesteld op basis van de Regionale Woonvisie West-Overijssel. In de samenwerkingsovereenkomst worden op 5 thema’s woonafspraken gemaakt tussen de gemeenten van West-Overijssel en de provincie. De overeenkomst is ondertekend op 27 januari 2016.

 • Prestatieafspraken 2017 met Woonconcept, Wetland Wonen en Omnia Wonen

  pdf, 2MB

  De prestatieafspraken hebben betrekking op het jaar 2017. In het kader van de Woningwet 2015 maken gemeenten elk jaar prestatieafspraken met woningcorporaties. In de prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over de omvang van de sociale huurwoningvoorraad, betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid van woningen, wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. De afspraken zijn op 12 december 2016 ondertekend.

 • Actualisatie regionale woonprogrammering (RWP) West-Overijssel

  pdf, 786kB

  Het document Regionale Woonprogrammering (RWP) West-Overijssel, waarin West-Overijsselse gemeenten en de provincie afspraken maken over de woningprogrammering, wordt tweejaarlijks geactualiseerd. De aanpassing zit vooral in een herijking van de woningbehoefte aan de hand van de laatste huishoudensprognoses. Met het RWP West-Overijssel: 1) weten gemeenten welk kader er is voor hun woonprogrammering, 2) is duidelijk wanneer de provincie het eens is met een woonplan van de gemeente, en 3) kunnen gemeenten hun onderbouwingen voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking hierop voor een belangrijk deel baseren. Het document is door het college vastgesteld op 2 mei 2017.