Privacy en veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over hoe de website van de gemeente Steenwijkerland om gaat met de privacygevoelige informatie van haar bezoekers. Lees hieronder uitgebreid over wat u op deze site kunt verwachten.

Persoonlijke gegevens

Deze website kunt u anoniem raadplegen door het gebruik van cookies te weigeren. De gemeente Steenwijkerland respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die via webformulieren wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens wordt behandeld. De gemeente Steenwijkerland gaat niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon. Gegevens over bezoekers van zijn website worden nimmer gebruikt om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam en dergelijke). De gemeente stelt gegevens over bezoekers van zijn website niet aan derden ter beschikking.

Digid

Bepaalde onderdelen van de website zijn beveiligd. Om toegang te krijgen tot deze onderdelen dient u in te loggen met uw DigiD. Zodra u bent ingelogd worden de gegevens automatisch versleuteld en verstuurd via een ‘beveiligde’ verbinding.

Verzamelen van gegevens

Uw bezoek aan onze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in uw gedrag als bezoeker. Omdat deze informatie ons helpt onze website daar waar nodig aan te passen en te verbeteren, doen wij daar onderzoek naar. De gemeente Steenwijkerland kan hiervoor gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de gemeente te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Wijzigingen Privacybeleid

Gemeente Steenwijkerland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens stel ze gerust. Hoe u dat kunt doen, staat op onze contactpagina.