Succescriteria van Webrichtlijnen waar nog niet aan is voldaan 2016

Een aantal onderdelen van de gemeente Steenwijkerland voldoen nog niet aan (een aantal) succescriteria van de Webrichtlijnen. U vindt een overzicht van deze succescriteria op deze pagina.

Onderzoekscores

 • Waarneembaar: 13 / 14
 • Bedienbaar: 10 / 12
 • Begrijpelijk: 9 / 10
 • Robuust: 2 / 2

De website van Steenwijkerland voldoet aan 34 van de in totaal 38 richtlijnen.

Scope onderzoek

 • Alle pagina's op www.steenwijkerland.nl
 • Alle pagina's op www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken
 • Alle pagina's op www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid
 • Alle pagina's op www.steenwijkerland.nl/bis/

Uitzonderingen:

 • Niet de pagina's op www.steenwijkerland.nl/Mijn_gemeente (pagina gaat over naar mijnOverheid)
 • Niet de pagina's op afspraken.steenwijkerland.nl/ (andere URI-basis en andere stijlkenmerken)
 • Niet de pagina's op webcast.nl/steenwijkerland (andere URI-basis en andere stijlkenmerken)

Succescriteria waar nog niet aan is voldaan

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar. Succescriterium 1.3.1 (niveau A): Info en relaties

Oorzaak:
Een aantal PDF-bestanden hebben geen tags en daardoor is er geen informatie aan screenreaders of andere hulpsoftware gegeven om de informatie in de PDF beter te kunnen interpreteren.
Gevolg:
We voldoen niet volledig aan richtlijn 1.3.1. Mensen die afhankelijk zijn van screenreaders of andere hulpsoftware hebben mogelijk geen toegang tot informatie.

Alternatieven:
PDF-bestanden kunnen op verzoek toegankelijk worden gemaakt, daarnaast kan er contact worden opgenomen met Steenwijkerland om de informatie door te nemen.

Maatregelen:
Steenwijkerland wil zoveel mogelijk informatie en diensten rechtstreeks ontsluiten via de website, informatie en acties in pdf's zullen zoveel mogelijk worden omgezet naar webpagina's of digitale diensten(e-diensten) die voldoen aan de richtlijnen.

Planning:
De gemeente Steenwijkerland is reeds gestart met het ontwikkelen van e-formulieren en omzetten van informatie uit PDF-bestanden, dit zal de komende jaren doorgezet worden (2016 / 2017 / 2018).

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijkheid. Succescriterium 2.1.1 (niveau A): Toetsenbord

Oorzaak:
Er zijn bezoekers die geen gebruik (kunnen) maken van de muis en met het toetsenbord over de website navigeren, zij moeten ook alles kunnen bedienen. Wanneer onderstaande pagina's herschalen naar 200% klapt het menu in en dit is vervolgens niet te bedienen met het toetsenbord.http://www.steenwijkerland.nl/bis/Home/Bestuur_en_organisatie/Volg_de_raad_Uw_invloed/Spreekrechthttp://www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid/Home/Agenda_duurzaamheid/Dag_van_de_duurzaamheid#dl-menu
Gevolg:
We voldoen niet volledig aan richtlijn 2.1.1. Er zijn bezoekers die geen gebruik (kunnen) maken van de muis en met het toetsenbord.

Alternatieven:
Geen

Maatregelen:
Bovenstaand probleem is gemeld bij de leverancier van de website

Planning:
Opgelost in 2016(Q3-Q4)

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar. Succescriterium 2.4.2 (niveau A): Paginatitel

Oorzaak:
De titel van documenten (PDF) moet in de meta-informatie een indicatie geven van de inhoud van het document, dit is nu niet het geval.
Gevolg:
We voldoen niet volledig aan richtlijn 2.4.2. Een titel kan als onduidelijk worden ervaren wanneer deze geen beschrijving geeft van het document in de meta-informatie hiervan.

Alternatieven:
Geen

Maatregelen:
Pagina's of bestanden waarvan de titel onduidelijk is en/of niet past bij de meta-informatie worden aangepast of verwijdert.

Indien dit een pdf is zal deze op termijn worden vervangen door een webpagina/digitale dienst waarbij opnieuw naar de titel wordt gekeken.

Planning:
2017 / 2018

Richtlijn 3.1: Leesbaar. Succescriterium 3.1.1 (niveau A): Taal van de pagina

Oorzaak:
De taal van een document (PDF) is niet ingesteld in de meta-informatie. hierdoor kan hulpsoftware niet bepalen in welke taal de informatie overgedragen moet worden.
Gevolg:
We voldoen niet volledig aan richtlijn 3.1.1. hierdoor kan hulpsoftware niet bepalen in welke taal de informatie overgedragen moet worden.

Alternatieven:
Geen

Maatregelen:
Steenwijkerland wil zoveel mogelijk informatie en diensten rechtstreeks ontsluiten via de website, informatie en acties in pdf's zullen zoveel mogelijk worden omgezet naar webpagina's of digitale diensten(e-diensten) die voldoen aan de richtlijnen.

Hierdoor zal op termijn de meta-informatie in een document niet langer van toepassing zijn, en zal de meta-informatie van de webpagina deze overnemen.

Planning:
2017 / 2018