Omnibusenquête

Elke 2 jaar nodigt de gemeente alle inwoners uit om mee te doen aan de omnibusenquête. Met deze enquête meet de gemeente de tevredenheid over allerlei zaken, bijvoorbeeld de openbare ruimte, voorzieningen, veiligheid en de mogelijkheid om mee te praten. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het gemeentelijk beleid.

Bekijk de resultaten van de enquêtes:

 

 

Ga naar de app-store voor het ontsluiten van de resultaten op wijkniveau:

 

App button omnibusenquête 

Let op, button alleen te gebruiken met een iPad of iPhone!