Actualiteiten april 2018

 • Lintjesregen in Steenwijkerland

  26 april 2018

  Op donderdag 26 april 2018 heeft burgemeester Rob Bats – ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander – aan vier inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De lintjes werden opgespeld in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

 • Benieuwd naar de voortgang van de coalitieonderhandelingen in Steenwijkerland?

  26 april 2018

  Afgelopen maandag hebben formateur en de onderhandelende partijen de inwoners en gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het formatieproces. Daarnaast zijn zij uitgenodigd om met het formatieteam in gesprek te gaan over de plannen.

 • Pmd, wat kunnen we ermee?

  24 april 2018

  Sinds de gemeente in 2015 samen met ROVA is gestart met de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is de inzameling heel goed opgepakt door u als inwoner. Samen zorgen we voor een enorme berg verpakkingen waarvan veel nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Doordat u zo goed uw pmd apart houdt, kunnen wij het laten sorteren en recyclen. Dat scheelt heel veel restafval.

 • 4 mei herdenking Steenwijk start in park Rams Woerthe

  24 april 2018

  De start van de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei in Steenwijk is dit jaar op een andere locatie dan voorgaande jaren. In verband met de kermis op de Markt, begint de herdenking om 19.00 uur in park Rams Woerthe (bij de muziekkoepel). Daardoor is ook de route van de stille tocht gewijzigd.

 • Informatieavond ‘energiezuinig en comfortabel wonen’

  24 april 2018

  Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger, goedkoper én comfortabeler maakt? Kom dan op
  dinsdagavond 15 mei 2018 naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in het Multifunctioneel Centrum ‘De Zuidwester’ aan de Gasthuislaan 84 in Steenwijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

 • Vergoedingen minimabeleid

  24 april 2018

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Maak dan gebruik van de regelingen uit het minimabeleid.

 • Kandidaat-wethouders bekend

  25 april 2018

  Oene Akkerman (BuitenGewoon Leefbaar), Trijn Jongman (PvdA), Bram Harmsma (VVD) en Marcel Scheringa (ChristenUnie) zijn de kandidaat-wethouders van de nieuwe coalitie. André Bus, fractievoorzitter van BuitenGewoon Leefbaar, maakte dit bekend tijdens de informatieavond voor de nieuwe gemeenteraad op maandag 23 april. De nieuwe coalitie is druk bezig met het opstellen van het nieuwe collegeprogramma.

 • Voorbereidingen voor herinrichting Markt binnenkort zichtbaar

  18 april 2018

  Het ontwerp voor een nieuwe inrichting van de Markt in Steenwijk ligt klaar. Voordat ná de Nacht van Steenwijk eind augustus de schop in de grond kan, zijn er de nodige voorbereidende werkzaamheden. Wethouder Wim Brus: ‘Natuurlijk zijn we op de achtergrond al een tijdje bezig om alles straks in goede banen te leiden. Maar binnenkort zal dat ook voor iedereen zichtbaar worden. We beginnen met het opruwen van het straatwerk op de Markt. Die steentjes gaan we straks hergebruiken.’ Binnenkort gaan ook de werkzaamheden voor een nieuw openbaar toilet van start.

 • Tussenstand coalitievorming

  17 april 2018

  In Steenwijkerland zijn de partijen BGL, PvdA, VVD en CU, onder leiding van formateur Martin Knol, met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen. Deze gesprekken moeten leiden tot de installatie van vier wethouders en een coalitieakkoord met de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode.

 • Programma’s 4 mei-herdenkingen 2018

  19 april 2018

  Op vrijdag 4 mei 2018 worden op diverse locaties in Steenwijkerland oorlogsslachtoffers herdacht. U vindt hier de programma's.

 • Afvalinzameling verplaatst in verband met de feestdagen

  08 mei 2018

  In verband met de feestdagen in april en mei is de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd. Zo wordt er geen afval ingezameld op vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei (tweede pinksterdag).

 • Uitgifte woningbouwkavels Giethoorn-Noord

  17 april 2018

  Op dit moment geven we de laatste 17 kavels in het nieuwbouwplan Giethoorn-Noord uit. Deze kavels liggen ten zuiden van de sportvelden en zijn bedoeld voor vrijstaande én twee-onder-een kapwoningen.
  Heeft u belangstelling? U kunt zich tot en met 6 mei 2018 inschrijven.

 • Praktisch verkeersexamen op de fiets

  12 april 2018

  Ruim 390 leerlingen deden woensdag 11 april in Vollenhove en donderdag 12 april 2018 in Steenwijk mee aan het praktisch verkeersexamen. Eerder hebben de kinderen al het theoretisch verkeersexamen afgelegd. Kinderen die niet in één keer zijn geslaagd of op de examendagen niet aanwezig konden zijn, krijgen op 19 april 2018 een herkansing.

 • Gebiedsaanpak Giethoorn vordert gestaag

  12 april 2018

  De Gebiedsaanpak Giethoorn vordert gestaag. Dat concludeert het college van B&W op basis van ruim 30 maatregelen die de 4 werkgroepen aan het college van B&W adviseren om in 2018 te nemen. Dit advies is door het college overgenomen.
  In november 2017 zijn in het kader van de Gebiedsaanpak Giethoorn de 4 werkgroepen gestart. De opdracht die deze werkgroepen meekregen was om met voorstellen voor korte termijnmaatregelen te komen die (zo mogelijk) voorafgaand aan het toeristenseizoen 2018 kunnen worden gerealiseerd. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van Giethoorn Onderneemt, ’t Gieters Belang en de gemeente.

 • Bouw visvlonders Steenwijkerdiep-Zuid

  11 april 2018

  Het college van B&W heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan de Hengelsport Federatie Oost Nederland, voor de bouw van 50 visvlonders en de aanleg van 50 parkeerplaatsen aan het Steenwijkerdiep-Zuid bij Scheerwolde. Hierdoor kan de Hengelsportfederatie op deze locatie het sportvissen en sportviswedstrijden blijven organiseren.

 • Beoogde coalitie BGL, PvdA, VVD en CU in Steenwijkerland

  11 april 2018

  Informateur Martin Knol heeft in opdracht van BGL, de grootste politieke partij in Steenwijkerland, de vorming van een nieuwe coalitie voor Steenwijkerland verkend. Na diverse intensieve gesprekken met alle fracties van de politieke partijen, adviseert Martin Knol om een coalitie voor Steenwijkerland te vormen van BGL, PvdA, VVD en CU.

 • Tips voor het scheiden van uw pmd

  10 april 2018

  Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en dient vervolgens weer als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Hoewel de inzameling van pmd al heel goed gaat, kan het nog beter.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  10 april 2018

  Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april kunt u als inwoner van Steenwijkerland grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

 • Aanleg glasvezel in buitengebied binnenkort van start

  11 april 2018

  De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn in volle gang. Half juni van dit jaar starten de werkzaamheden in Steenwijkerland. Wethouder Wim Brus: ‘De planning is rond en dat is goed nieuws voor de inwoners van ons buitengebied. De aanleg gebeurt in fasen. Als eerste is het gebied tussen Blokzijl en Giethoorn aan de beurt. Mooi dat de schop in de grond gaat en dat snel internet nu binnen handbereik is. Dat betekent een flinke plus voor ons buitengebied.’ Binnenkort krijgen inwoners van het buitengebied een brief van Glasvezel Buitenaf met meer informatie over de werkzaamheden.

 • Gemeente geeft laatste kavels in Giethoorn-Noord uit

  11 april 2018

  Vanaf maandag 9 april 2018 kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de laatste 17 kavels die in het nieuwbouwplan Giethoorn-Noord worden uitgegeven. Wethouder Oene Akkerman: ‘De wijk nadert z’n voltooiing en dat is te zien. Het grootste gedeelte is inmiddels bebouwd én bewoond. Deze 17 kavels zijn de laatste die we in dit plan kunnen uitgeven. De kers op de taart dus.’ Iedereen die belangstelling heeft, kan zich tot en met 6 mei inschrijven.

 • Schrijf u nu in voor een excursie naar ROVA in Zwolle

  10 april 2018

  Ook altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA?
  Op woensdag 25 april a.s. heeft u de kans een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te volgen bij ROVA. Een ervaren voorlichter vertelt u over de historie en de nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied. Bovendien ziet u tijdens de rondleiding op het werkterrein van ROVA o.a. hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd. De ROVA Groenbus, de bus die rijdt op gas uit uw GFT, zal u halen en brengen. De excursie is gratis.