Actualiteiten augustus 2018

 • Open Monumentendag in Steenwijkerland

  03 september 2018

  Op zaterdag 8 september 2018 is het weer Open Monumentendag in Steenwijkerland. Een mooie gelegenheid om die dag een bezoek te brengen aan de vele monumenten die Steenwijkerland telt.

 • Overlast rietbranden in de Weerribben

  29 augustus 2018

  Vanaf maandag 27 augustus 2018 is het na lange tijd weer toegestaan om riet- en maaiafval te verbranden in de Weerribben. Dat wordt op dit moment dan ook veelvuldig gedaan. Daardoor ontstaat echter wel veel rook- en geuroverlast voor de omwonenden.

 • Vergoedingen verplicht eigen risico 2017 en minimabeleid

  28 augustus 2018

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor:
  - een vergoeding voor de kosten van uw verplicht eigen risico over 2017;
  - een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten, zoals een bezoek aan bioscoop of theater of lidmaatschap van een (sport)vereniging. De hoogte van de bijdrage is € 152,00 per persoon per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar is dat € 113,00 per kind.

 • Verkiezing duurzaamste huis van Nederland van start

  28 augustus 2018

  Dit jaar vindt de verkiezing van het duurzaamste huis van Nederland plaats. Trotse huiseigenaren van een duurzame woning kunnen zich tot en met 30 september 2018 aanmelden bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook eigenaren die nog niet ‘klaar’ zijn met verbouwen, mogen meedoen.

 • Kans op natuurbrand afgenomen

  27 augustus 2018

  Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar Fase 1 gegaan. Fase 1 geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden.

 • Debatavonden over concept-cultuurvisie Steenwijkerland

  03 september 2018

  In 2017 hebben we onder het motto 'Cultuur in Steenwijkerland, samen kleuren we het in' tijdens een aantal goed bezochte debat- en brainstormavonden samen met u gewerkt aan de input voor de cultuurvisie Steenwijkerland. En dat is ons goed bevallen! Deze debatavonden in 2017 hebben mooie uitkomsten opgeleverd en hebben wij verwoord in de concept cultuurvisie Kansen door verbinden - Kunst en Cultuur in Steenwijkerland 2019-2022.

 • Proef wegafsluiting Lakeweg van 1 augustus tot 30 september 2018

  22 augustus 2018

  Vanaf 1 augustus tot 30 september is de Lakeweg tussen de Dijklaan en de Kerspelweg in Oldemarkt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uiterlijk 30 september worden de hekken verwijderd en is de Lakeweg weer voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk. Wij vragen iedereen om tot die tijd geduld te hebben en niet zelf de hekken te gaan verwijderen.

 • Herinrichting van de Markt in Steenwijk gaat van start!

  21 augustus 2018

  De voorbereidingen zijn gedaan, het ontwerp ligt klaar. Op maandag 3 september 2018 gaat de schop in de grond en gaan we beginnen met de herinrichting van de Markt. Dat betekent dat er de komende maanden volop werk in uitvoering in de binnenstad van Steenwijk is.

 • Voorlopige voorziening tegen Gaswinningsbesluit Eesveen

  21 augustus 2018

  Het college van B&W van Steenwijkerland heeft, samen met de gemeente Westerveld, een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend om te voorkomen dat er binnenkort meer gas kan worden gewonnen bij Eesveen. Een snelle start van de extra gaswinning vinden de gemeenten niet wenselijk omdat er volgens hen nog te veel onduidelijkheden zijn. Steenwijkerland en Westerveld vragen daarom aan de Raad van State het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’ op te schorten, zodat het voorlopig niet mag worden uitgevoerd.

 • Pilot huisartsenpraktijk als versterking jeugd-GGZ succesvol

  15 augustus 2018

  Het college van B&W heeft besloten om de pilot met een praktijkondersteuner huisartsen (POH-er) specifiek voor de jeugd-GGZ structureel voort te zetten. De inzet van een POH-er leidt tot versterking van de GGZ-deskundigheid in de eerstelijn. Hierdoor worden kinderen sneller, beter én dichtbij geholpen door hun eigen huisarts.

 • Regenval kan tijdelijk leiden tot gladde weg

  08 augustus 2018

  Na een langere periode van droogte kan bij regen het wegdek glad worden. Het regenwater mengt zich dan met het vuil op de weg. Daardoor vormt zich een soort slijm dat bestaat uit stof, olie- en rubberresten die wekenlang niet zijn weggespoeld. Bij hevige regenval is de gladheid in het algemeen van korte duur, omdat het vuil dan sneller wegspoelt. Het advies in dit soort situaties is de snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

 • Fietspad tussen Willemsoord en De Blesse tijdelijk afgesloten

  10 augustus 2018

  Het fietspad langs de Steenwijkerweg is tussen Willemsoord en De Blesse in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Door het warme en droge weer is er teveel ruimte tussen de tegels ontstaan. Ook zijn er tegels afgebroken en scheef komen te liggen. Direct na de bouwvak – vanaf 28 augustus 2018 – gaat de aannemer met de reparatiewerkzaamheden aan de slag. Met het oog op de veiligheid zijn de fietspaden tot die tijd afgesloten en worden fietsers over de rijbaan geleid. Het autoverkeer wordt met borden op de fietsers geattendeerd.

 • Mr. Zigher ter Steghestraat weer open voor verkeer

  06 augustus 2018

  De Mr. Zigher ter Steghestraat in Steenwijk is weer open voor het doorgaande verkeer. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de straat een flinke opknapbeurt te geven. Het riool is vervangen, het straatwerk vernieuwd, er is nieuwe verlichting geplaatst en de rijbaan heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen. Daarbij zijn meteen ook de Capellekade en de Van Swinderenstraat onder handen genomen. Het maakt allemaal onderdeel uit van de herinrichting van de wijk Torenlanden. Het meeste werk is inmiddels verzet. Na de zomervakantie worden de laatste puntjes opgepakt.