Actualiteiten december 2017

 • Met elkaar respecteren we de zondagsrust op 31 december

  27 december 2017

  De jongerenketen in Sint Jansklooster houden rekening met de zondagsrust op 31 december en gaan carbidschieten op zaterdag 30 december.

 • Een sprankelend 2018 begint met een schone straat!

  27 december 2017

  Met de campagne Gelukkig Mooi Schoon jaar wil de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA inwoners wijzen op het belang van het opruimen van vuurwerkafval. Vuurwerkresten die lang blijven liggen ontsieren het straatbeeld. Vuurwerk dat niet is afgegaan vormt een risico. Laten we samen vuurwerkafval opruimen en zorgen voor een frisse en veilige buurt!

 • Sloop ’t Molentje biedt kansen voor herinrichting

  22 december 2017

  Het voormalige schoolgebouw ’t Molentje aan de Onnadwarsstraat in Steenwijk wordt gesloopt. Dat heeft het college van B&W onlangs besloten. Wethouder Wim Brus: ‘Ook dit stukje binnenstad willen we een flinke plus geven. Het gebouwtje staat vlak tegen de historische stadswal aan en ontneemt het zicht op de eeuwenoude straat die daar ligt. De sloop geeft ons de mogelijkheid om beide weer in oude luister te herstellen. En dat sluit naadloos aan bij onze visie op de binnenstad waarbij we Steenwijk als vestingstad krachtig willen neerzetten. We willen samen met de bewonersvereniging van de binnenstad, Stichting Vestingstad, de Historische Vereniging Steenwijk en andere betrokkenen een plan maken voor de herinrichting van het gebied.’

 • Op weg naar een nieuwe locatie voor loswal in Giethoorn

  22 december 2017

  Het college van B&W laat de gemeenteraad weten dat een zogenaamd tweesporenbeleid wordt gevolgd om de nieuwe loswal in Giethoorn zo snel als mogelijk te realiseren. Deze nieuwe loswal aan de Bramen moet de huidige loswal aan de Kerkweg in Giethoorn gaan vervangen.

 • Reactie Steenwijkerland op gaswinning Eesveen

  19 december 2017

  Op dit moment ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning bij Eesveen ter inzage. De besluitvorming rondom de gaswinning gebeurt door de minister van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de Mijnbouwwet. Het college van B&W gaat tegen dit besluit een zienswijze indienen.

 • Gewijzigde afvalinzameling rond de feestdagen

  19 december 2017

  In verband met Kerst en Oud en Nieuw wijzigen de inzameldagen van afval en grondstoffen.

 • Gezocht: duurzaamste huis van Nederland

  19 december 2017

  De Nationale Duurzame Huizen Route gaat in 2018 op zoek naar het duurzaamste huis van Nederland. Huiseigenaren van een duurzame woning kunnen zich voor deze verkiezing aanmelden. Deelnemers maken kans op een juryprijs en een publieksprijs.

 • Extraatje in decembermaand

  19 december 2017

  Onlangs deden we een oproep aan organisaties, verenigingen en instellingen om een aanvraag in te dienen voor de besteding van € 5.000,-. Dit geld was speciaal bedoeld voor activiteiten voor mensen die in de decembermaand wel wat extra’s kunnen gebruiken. Op onze oproep hebben we veel reacties gekregen.

 • Nieuwjaarsreceptie Steenwijkerland op 2 januari 2018

  19 december 2017

  Op dinsdag 2 januari 2018 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie in Rabotheater de Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk. Om 17.00 uur start in de theaterzaal een kort maar krachtig programma met als thema ‘Zonder grenzen’.

 • Vanaf 1 januari 2018: nieuwe organisatie Sociaal Werk De Kop

  14 december 2017

  Vanaf 1 januari 2018 is er in Steenwijkerland één organisatie voor alles wat met sociaal werk te maken heeft: Sociaal Werk De Kop. Hier valt ook het maatschappelijk werk en het welzijnswerk onder dat nu nog door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, MEE en Timpaan wordt gedaan. Vanaf 1 januari 2018 kunt u met al uw vragen over gezondheid, ondersteuning, relaties, welzijn en zorg terecht bij Sociaal Werk De Kop.

 • Locatie fusieschool Giethoorn bijna rond

  14 december 2017

  De definitieve locatie voor de nieuwe fusieschool in Giethoorn begint zich steeds meer af te tekenen.

 • Naturalisatieceremonie in Steenwijkerland

  14 december 2017

  Op vrijdag 15 december 2017, tijdens de landelijke naturalisatiedag, reikt burgemeester Rob Bats aan zes volwassenen en zeven kinderen het besluit tot naturalisatie uit. De naturalisatieceremonie is onderdeel van het traject dat mensen moeten doorlopen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De feestelijke ceremonie vindt plaats in villa Rams Woerthe, in aanwezigheid van inwoners die eerder dit jaar al het Nederlanderschap hebben gekregen.

 • Snoeien? Check of u een vergunning nodig heeft!

  12 december 2017

  Wist u dat u voor het snoeien van een boom in sommige gevallen een vergunning nodig heeft? Er is namelijk onderscheid tussen normaal onderhoud (waarvoor u geen vergunning hoeft aan te vragen) en snoeitechnieken waarvoor dat wél nodig is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om knotten en kandelaberen.

 • Afvalkalender 2018 beschikbaar

  12 december 2017

  De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2018 wijzigen.

 • Glasvezel in het buitengebied? Meld u vóór 18 december aan!

  12 december 2017

  Glasvezel in ons buitengebied. Hoe mooi is dat?
  • Razendsnel internet
  • Zonder problemen live series en films streamen
  • Snel grote bestanden downloaden
  • Met meerdere mensen tegelijk op internet

 • Wandelroute park Rams Woerthe opgeknapt

  12 december 2017

  In de afgelopen periode is achterin het park Rams Woerthe in Steenwijk de wandelroute opgeknapt. Er is een rechte laan aangelegd met Amerikaanse eiken. Ook is er een zogenaamd houten etagebankje met afdak geplaatst met centraal hierachter een bruine beuk.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Gert van der Vaart

  09 december 2017

  Op vrijdag 8 december 2017 heeft burgemeester Rob Bats een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Gert van der Vaart (54) uit Oldemarkt. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk als brandweervrijwilliger. Gert van der Vaart is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Drie burgemeesters in ‘Het land van de Grote vuurvlinder’

  07 december 2017

  Op woensdagmiddag 6 december was er voor genodigden een samenzijn in MFC Dalzicht in Oldemarkt waar Eddy Bilder, burgemeester Zwartewaterland, André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf en Rob Bats, burgemeester Steenwijkerland het nieuwe natuurfotoboek van Philip Friskorn in ontvangst namen.

 • Project Gezond in de Stad wordt voortgezet

  07 december 2017

  Het college van B&W heeft ingestemd om het project GIDS (Gezond In De Stad) voort te zetten. Met GIDS worden in Steenwijkerland de sociaal economische gezondheidsverschillen (verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en mensen met een lage sociale positie) aangepakt. De gemeente Steenwijkerland ontvangt hiervoor van het Rijk opnieuw een financiële ondersteuning tot en met 2021 om lokaal te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

 • Suggesties Lelystad Airport lijken gehoor te vinden

  06 december 2017

  De suggesties die de gemeente Steenwijkerland heeft aangegeven in een zienswijze tijdens de internetconsultatieronde n.a.v. Lelystad Airport lijken gehoor te vinden.

 • Ondertekening Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022

  07 december 2017

  Op woensdag 6 december 2017 zijn er prestatieafspraken ondertekend tussen de gemeente en de woningcorporaties Woonconcept, Wetland Wonen Groep en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties De Veste, Zwartewaterwiede en SHOW. De ondertekening vond plaats in het bestuurscentrum van het gemeentehuis aan de Vendelweg.

 • Gratis workshop over energieneutraal verbouwen

  05 december 2017

  Bent u eigenaar van een vrijstaand huis of twee-onder-een-kapper? Heeft u verbouwplannen en wilt u kijken hoe u uw woning energieneutraal kunt maken? Dán kunt u op dinsdag 12 december a.s. meedoen aan de gratis workshop Energieneutraal Verbouwen. Deze workshop is van 19.30 uur tot 21.30 uur in Oudleusen. Heeft u belangstelling? Aanmelden kan heel eenvoudig via de website van het Energieloket.

 • Sportkampioenen van 2017 uit Steenwijkerland gezocht!

  05 december 2017

  Ieder jaar zetten we onze Sportkampioenen in het zonnetje. Dat doen we tijdens een feestelijke bijeenkomst voorafgaand aan de Sportverkiezingen. Natuurlijk willen we geen kampioenen over het hoofd zien. En daarom doen we deze oproep: kent u een sporter die in 2017 een bijzondere prestatie heeft verricht? Geef het aan ons door!

 • Evaluatie ‘Verplaatsing weekmarkt Vollenhove’

  05 december 2017

  We nodigen iedereen die daarvoor belangstelling heeft van harte uit om aanwezig te zijn bij de evaluatie ‘Verplaatsing weekmarkt Vollenhove’. Deze evaluatie is op dinsdag 12 december 2017 om 19.30 uur in De Burght in Vollenhove (zaal open om 19.15 uur).

 • Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  19 december 2017

  De nieuwe premies van de collectieve zorgverkering voor inwoners met een laag inkomen zijn bekend. Vanaf 2018 draagt de gemeente Steenwijkerland nog meer bij dan dit jaar. Daardoor kunt u zich goed verzekeren tegen een lagere premie. De IGSD biedt namens de gemeente deze collectieve zorgverzekering aan via Zilveren Kruis. U kunt kiezen uit drie pakketten die variëren in dekking en premie. Er is altijd een pakket dat bij u past. Bovendien accepteert de zorgverzekeraar u zonder medische keuring.

 • Milieucontrole

  05 december 2017

  Begin november was er in de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst een grote milieucontrole. Deze controle werd uitgevoerd door de politie, de gemeenten en Staatsbosbeheer. Daarbij zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor proces-verbaal is opgemaakt.

 • Consultatiebureaus Steenwijkerland naar GGD IJsselland

  04 december 2017

  Per 1 januari 2018 draagt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen in de gemeente Steenwijkerland over aan GGD IJsselland. Ouders en kinderen merken hier weinig van. GGD IJsselland zal de kwaliteit van dienstverlening van ZONL voortzetten.